Giải quyết tình trạng "thừa - thiếu" giáo viên ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Nhằm cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huyện ủy Diễn Châu đã ban hành Đề án số 04/ĐA/HU, về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và giải quyết giáo viên dôi dư, giai đoạn 2016 - 2020.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những chỉ tiêu quan trọng được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp ở huyện Diễn Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tính đến tháng 10/2015, toàn huyện có 93/126 trường được công nhận đạt chuẩn.

Tuy nhiên, trong số các trường đạt chuẩn có nhiều trường cơ sở vật chất đã xuống cấp; các trường chưa đạt chuẩn cũng rơi vào tình trạng chưa đảm bảo cơ sở vật chất để đạt chuẩn quốc gia.

Tình trạng giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, không đồng bộ về cơ cấu bô môn ở cấp tiểu học và THCS chậm được giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng trường chuẩn.

Từ thực tiễn đặt ra, đề án đề ra lộ trình cho giai đoạn 2016 - 2020 sẽ phấn đấu xây dựng thêm 20 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I ở các bậc học, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện là 113/126 trường, đạt 90%; 15 trường đạt chuẩn mức độ 2; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí các trường đã đạt chuẩn.

Trường tiểu học Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu đạt chuẩn quốc gia.

Để đạt được các chỉ tiêu chung này, các giải pháp sẽ được tập trung triển khai, đó là tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về xây dựng trường chuẩn quốc gia; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường đủ về cơ cấu, số lượng và đáp ứng về trình độ, chất lượng.

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, giữ vững và nâng cao chất lượng PCGD tiểu học đúng độ tuổi, PCGD THCS, tiến tới PC THCS đúng độ tuổi.

Tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu chuẩn. Thực hiện công tác xã hội hóa toàn diện đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, cảnh quan môi trường cho trường học.

Đối với việc giải quyết tình trạng dôi dư giáo viên trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại công việc hoặc cho đi học bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại để chuyển đổi công việc; hoặc đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để chuyển đổi bộ môn; hoặc đào tạo, bồi dưỡng để chuyển vị trí việc làm giữa các bậc học...

Minh Chi