Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII tổ chức rà soát các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022) tại TP. Vinh.
Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 1

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 5/7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 7 sẽ dành thời gian một buổi để nghe các báo cáo, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, công tác thi đua khen thưởng; 1 buổi thảo luận tổ; 1 buổi thảo luận tại hội trường và 1 buổi thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn; 1 buổi xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 2
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, vào chiều 13/7, Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên 2 nội dung. Theo đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và công tác an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và cơ bản thống nhất với công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7; đồng thời các ý kiến cũng thảo luận một số nội dung liên quan, trong đó có bổ sung vào danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư thêm 9 dự án đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đặt ra.

Theo đó, dự kiến ban đầu tổng số dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp là 35 nghị quyết, trong đó Thường trực HĐND tỉnh trình 7 dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh trình 28 dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 34 dự thảo nghị quyết, trong đó một nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư (gồm 2 dự án đã được thẩm tra và 9 dự án bổ sung), kèm theo phụ lục 11 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 3

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh, ngoài các báo cáo, tại Kỳ họp thứ 7 sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết; trong đó thống nhất bổ sung thêm một dự án thu hồi đất vào dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời bổ sung thêm nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy.

Liên quan đến 11 dự án đầu tư công sẽ ban hành một nghị quyết riêng, trong đó có bổ sung điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 9 dự án nhưng chưa tiến hành thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra.

Qua đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần căn cứ vào những nội dung đã được thống nhất trên để hoàn thành công tác chuẩn bị những nội dung chưa hoàn thành.

Để tổ chức Kỳ họp thứ 7 đảm bảo khoa học, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng yêu cầu đảm bảo các điều kiện để tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy. Các đại biểu sẽ biểu quyết, đăng ký phát biểu, đăng ký chất vấn lần đầu thông qua phần mềm họp HĐND tỉnh; đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh chuẩn bị mã QR code để khách mời khai thác tài liệu.

Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, nét mới là trước khi thực hiện chất vấn đối với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, HĐND tỉnh sẽ nghe kết quả thực hiện kết luận 2 nội dung chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 5

Các đại biểu dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh sáng 5/7. Ảnh: Thành Duy

Để phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian hỏi và trả lời, cùng một nội dung không hỏi nhiều lần; đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần chu đáo cho kỳ họp; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị sau Kỳ họp thứ 7, Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh chủ động chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua để Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành đúng theo đúng thời gian quy định.

Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747. Báo Nghệ An sẽ đăng tải các nội dung của kỳ họp trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn), các nền tảng số: kênh YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An, Tik tok Báo Nghệ An...

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 10/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

(Baonghean.vn) - Khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”; Tiếp tục chỉ đạo ứng phó với diễn biến của bão số 2; Nhộn nhịp chợ quê đón Rằm tháng Bảy… là những thông tin nổi bật ngày 10/8.
Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 20 sổ Bảo hiểm xã hội và 75 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, chiều 10/8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Bưu điện tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tổ chức chương trình Trao tặng sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn “Gieo nhân ái - Lan tỏa yêu thương” tại 2 xã Hưng Hoà, Hưng Đông (Thành phố Vinh).
Hiệu ứng tốt từ một giải thể thao dành cho công nhân, lao động

Hiệu ứng từ giải thể thao dành cho công nhân, lao động

(Baonghean.vn) - Có chứng kiến một trận đấu trong Giải thể thao Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu Công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022 mới cảm nhận hết được những hào hứng, háo hức của người lao động đối với giải đấu này. Có lắng nghe tâm sự của những đoàn viên, người lao động, những cán bộ công đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp, mới cảm thấy thành công của giải, cả khi sự kiện này chưa kết thúc.
Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

Nghệ An thu 63,6 tỷ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8, tại thành phố Vinh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cấp, ngành liên quan, cùng các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức chi trả cấp huyện, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn bản tiêu biểu.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ

(Baonghean.vn) -  Sáng 10/8, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản về phong cách, tác phong đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó tập trung về phong cách, bản lĩnh Hồ Chí Minh; phẩm chất, đạo đức, nhất là lối ứng xử văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên theo phong cách của Bác.
Nỗi đau da cam

Nỗi đau da cam

(Baonghean.vn) - Đôi khi những gì để lại sau chiến tranh còn đáng sợ hơn tất thảy điều nó đã cướp đi trong trận chiến. Ở Nghệ An, hơn 3 vạn người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học...
chuyển đổi số

Làm sao để an toàn trong môi trường số?

(Baonghean.vn) - Môi trường sống nào thì cũng đều không an toàn. Đó là bản chất của cuộc sống. Chúng ta sống trong thế giới thực đã hàng chục nghìn năm rồi, thể chế, pháp luật, bộ máy nhà nước đã hoàn thiện hàng nghìn năm nay mà vẫn có những nguy cơ, vẫn không an toàn tuyệt đối, vẫn có trộm cắp, giết người.
Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Tiền vệ Sông Lam Nghệ An: Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Baonghean.vn) - Trận hòa tẻ nhạt trước Đông Á Thanh Hóa ngay tại sân Vinh chỉ ra nhiều điểm còn thiếu của Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ cần phải sớm bổ sung và khắc phục trong hơn nửa chặng đường còn lại để có một vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League 2022.
Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

Nguy cơ tổn thương gan do dùng nhiều bia, rượu

(Baonghean.vn) - Uống bia, rượu trong các bữa tiệc, cuộc vui là “thú vui” quen thuộc của nhiều người Việt. Tuy nhiên, họ không biết rằng, sử dụng bia, rượu với tần suất dày đặc, thiếu kiểm soát sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe và có nguy cơ mắc các vấn đề về gan.
Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ trưởng Bộ Công an: Sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

(Baonghean.vn) - Trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá, tình trạng tán phát tin giả, sai sự thật, lộ lọt thông tin cá nhân trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng. Dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Phân cấp tài chính – Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Đòn bẩy cho hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XVIII, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phân cấp quản lý, sử dụng tài chính giai đoạn 2018-2021. Các giải pháp phù hợp, khả thi được đề xuất, nhằm đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định, tạo quyền chủ động cho công đoàn cấp dưới hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.
Xử lý, ngăn chặn triệt để vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi

Xử lý, ngăn chặn triệt để vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Hệ thống kênh mương thuỷ lợi chính là mạch máu cung cấp nguồn sống cho những mùa vụ bội thu. Nếu hệ thống kênh mương thuỷ lợi bị xâm hại, cản trở dòng chảy sẽ gây ảnh hưởng đến tưới tiêu, chất lượng mùa vụ. Vì vậy, ngoài việc xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm xâm lấn kênh thuỷ lợi, cần phát hiện và ngăn chặn các vi phạm mới.
Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 2: Sạt lở dòng sông, bồi lắng luồng lạch

Giao thông đường thủy nội địa: Nhiều bất cập! Bài 2: Sạt lở dòng sông, bồi lắng luồng lạch

(Baonghean.vn) - Hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn Nghệ An lâu nay chủ yếu đang là hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sạn trên sông. Các hoạt động này dù đã được quản lý, kiểm tra chặt chẽ, thế nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng khai thác trái phép gây sạt lở hai bên bờ sông.