Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Thành Duy

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Sáng 5/7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII tổ chức rà soát các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 12/7 đến ngày 14/7/2022) tại TP. Vinh.
Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 1

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 5/7 của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban, Văn phòng HĐND - Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Kỳ họp thứ 7 sẽ dành thời gian một buổi để nghe các báo cáo, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, công tác thi đua khen thưởng; 1 buổi thảo luận tổ; 1 buổi thảo luận tại hội trường và 1 buổi thực hiện công tác chất vấn và trả lời chất vấn; 1 buổi xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 2
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, vào chiều 13/7, Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trên 2 nội dung. Theo đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời các nội dung liên quan đến kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội và công tác an sinh xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trả lời chất vấn các nội dung liên quan đến công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và cơ bản thống nhất với công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7; đồng thời các ý kiến cũng thảo luận một số nội dung liên quan, trong đó có bổ sung vào danh mục điều chỉnh chủ trương đầu tư thêm 9 dự án đầu tư công nhằm đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn đặt ra.

Theo đó, dự kiến ban đầu tổng số dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp là 35 nghị quyết, trong đó Thường trực HĐND tỉnh trình 7 dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh trình 28 dự thảo nghị quyết.

Tuy nhiên qua thảo luận, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh xem xét 34 dự thảo nghị quyết, trong đó một nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư (gồm 2 dự án đã được thẩm tra và 9 dự án bổ sung), kèm theo phụ lục 11 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 3

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi phát biểu ý kiến liên quan đến công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình nhấn mạnh, ngoài các báo cáo, tại Kỳ họp thứ 7 sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua 34 dự thảo nghị quyết; trong đó thống nhất bổ sung thêm một dự án thu hồi đất vào dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng thời bổ sung thêm nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ các chức danh do HĐND tỉnh bầu đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2023.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 4

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình kết luận nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVIII. Ảnh: Thành Duy.

Liên quan đến 11 dự án đầu tư công sẽ ban hành một nghị quyết riêng, trong đó có bổ sung điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 9 dự án nhưng chưa tiến hành thẩm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì thẩm tra.

Qua đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần căn cứ vào những nội dung đã được thống nhất trên để hoàn thành công tác chuẩn bị những nội dung chưa hoàn thành.

Để tổ chức Kỳ họp thứ 7 đảm bảo khoa học, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng yêu cầu đảm bảo các điều kiện để tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy. Các đại biểu sẽ biểu quyết, đăng ký phát biểu, đăng ký chất vấn lần đầu thông qua phần mềm họp HĐND tỉnh; đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh chuẩn bị mã QR code để khách mời khai thác tài liệu.

Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết, nét mới là trước khi thực hiện chất vấn đối với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, HĐND tỉnh sẽ nghe kết quả thực hiện kết luận 2 nội dung chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Giám đốc các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII ảnh 5

Các đại biểu dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh sáng 5/7. Ảnh: Thành Duy

Để phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian hỏi và trả lời, cùng một nội dung không hỏi nhiều lần; đồng thời chuẩn bị công tác hậu cần chu đáo cho kỳ họp; đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình cũng đề nghị sau Kỳ họp thứ 7, Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh chủ động chỉnh lý, hoàn thiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua để Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành đúng theo đúng thời gian quy định.

Đường dây nóng tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747. Báo Nghệ An sẽ đăng tải các nội dung của kỳ họp trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn), các nền tảng số: kênh YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An, Tik tok Báo Nghệ An...

Tin mới

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

Trắng đêm khắc phục xong sự cố vỡ đê ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sau gần 12 tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tỉnh UBND tỉnh, lực lượng quân và dân đã phối hợp khắc phục cơ bản sự cố vỡ đê tại xã Hưng Đạo, đảm bảo an toàn cho nhân dân.
Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

Vỡ đê kênh thấp ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Đêm 29/9, đê kênh thấp qua xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên bị vỡ. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng và người dân cứu đê.
Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

Cảnh sát giao thông túc trực hỗ trợ phương tiện qua vùng ngập lụt trên Quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Chiều tối nay (29/9), tại địa bàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu nước ngập sâu khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Cùng với các lực lượng khác trên địa bàn, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân.
Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

(Baonghean.vn) - Vòng 17 V.League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ được đá trên sân nhà để tiếp đón Viettel. Nhiều khả năng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện mưa lớn. Vì vậy ban huấn luyện câu lạc bộ xứ Nghệ đã xây dựng các phương án giúp cầu thủ có thể thích ứng tốt khi phải đối mặt với thời tiết xấu.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu giúp người dân di dời rời khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.
Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D

(Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.
Văn Trường

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.
Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9

(Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu

(Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.
Phun độc, khử trùng khu vực ngập lụt. Ảnh Thành Chung

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.
Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’?

(Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!
Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống

(Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.