#gian lận

36 kết quả

Tranh minh họa

Choáng

(Baonghean) - Choáng quá chứ lỵ, những mảnh đất khắc nghiệt đến mức đào đâu cũng thấy đá bỗng nhiên trong tích tắc sản sinh ra chuỗi học sinh tài ba đến điếng người.