HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất điều chỉnh hơn 35 tỷ đồng vốn đầu tư công của 12 dự án

(Baonghean.vn) - Vốn của 12 dự án đầu tư công chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân hoặc chủ đầu tư đã huy động nguồn vốn tự có để đầu tư hoàn thành dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất điều chỉnh giảm vốn với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng để điều chuyển cho 8 dự án khác.

Sáng 13/11, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền, Hoàng Viết Đường chủ trì kỳ họp. 

Dự kỳ họp có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An;…

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Cụ thể, tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của 4 dự án; theo đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 4 dự án với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 2 dự án khác, trong đó có 1 công trình trả nợ, 1 công trình chuyển tiếp.

HĐND tỉnh đồng ý điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 gắn với điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của 8 dự án; theo đó giảm kế hoạch vốn của 8 dự án với tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng để chuyển sang bố trí cho 6 dự án khác, trong đó có 1 công trình trả nợ, 5 công trình chuyển tiếp.

Hơn 30,9 tỷ đồng từ số vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư (nguồn vốn chưa phân bổ) và vốn thu hồi tồn ngân chưa phân bổ cũng được HĐND tỉnh đồng ý điều chuyển, phân bổ để bố trí cho 6 dự án.

Trong đó, nguồn vốn quy hoạch và chuẩn bị đầu tư chưa phân bổ (hơn 23,8 tỷ đồng) bố trí cho 2 dự án; nguồn vốn thu hồi tồn ngân chưa phân bổ (hơn 7 tỷ đồng) để bố trí cho 4 dự án.

Tại Tờ trình gửi HĐND tỉnh, của UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Nguyên tắc điều chỉnh giảm đối với kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là giảm chỉ tiêu kế hoạch của các dự án hoàn thành, quyết toán đã hết nhu cầu vốn hoặc đang vướng mắc hồ sơ thủ tục, giải phóng mặt bằng, không có khả năng giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2020. 

Còn đối với kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn theo 3 nguyên tắc: các dự án, công trình trong quá trình quyết toán hoặc phê duyệt dự án giảm giá trị so với tổng mức đầu tư được duyệt tại chủ trương đầu tư làm thừa hạn mức so với kế hoạch trung hạn được giao; các dự án, công trình đã được bố trí vốn từ các nguồn hợp pháp khác làm thừa kế hoạch trung hạn được giao. 

Cuối cùng là do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện của các dự án và các lý do khác, được cơ quan chuyên môn thẩm định và kiểm soát việc điều chỉnh, chỉ thực hiện điều chỉnh giảm trong trường hợp không gây nợ đọng xây dựng cơ bản và đảm bảo phương án đưa vào khai thác, sử dụng được phần vốn đã đầu tư không gây lãng phí.

Mặt khác, nguồn vốn được điều chỉnh giảm từ các dự án trên trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, cùng với nguồn từ điều chuyển, phân bổ vốn quy hoạch, chuẩn bị đầu tư (nguồn vốn chưa phân bổ), vốn thu hồi tồn ngân còn lại chưa phân bổ được bố trí theo 4 nguyên tắc.

Trước hết là các dự án có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương và địa phương nhưng còn thiếu vốn theo cơ cấu nguồn vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có tiến độ giải ngân tốt (đã giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch vốn bố trí), dự án phải bố trí vốn xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm ngân sách tỉnh, có nhu cầu và khả năng giải ngân hết vốn bổ sung theo quy định.

Cùng với đó, ưu tiên bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1/1/2015, bố trí vốn xây dựng quy hoạch tỉnh, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

Điều chỉnh giảm chỉ tiêu thuộc lĩnh vực, địa phương nào thì ưu tiên điều chỉnh tăng cho lĩnh vực, địa phương đó. Nếu lĩnh vực, địa phương không có dự án đủ các điều kiện nêu trên thì có thể điều chuyển sang lĩnh vực, địa phương khác.

Gắn điều chỉnh tăng chỉ tiêu kế hoạch năm so với kế hoạch trung hạn (nếu cần) để đảm bảo không vượt kế hoạch trung hạn giao. Việc điều chỉnh tăng kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 phải đảm bảo không vượt cơ cầu nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Nghệ An là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc tốp đầu cả nước. Trong bối cảnh nhu cầu chi tiêu trong xã hội giảm mạnh do dịch Covid-19, chi tiêu của Nhà nước là công cụ chính để kích thích tổng cầu, giúp nền kinh tế phục hồi, duy trì tăng trưởng nên Nghệ An thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu năm đạt 100% năm nay./.

Tin liên quan

Hiệu quả đầu tư công trình thủy lợi ở Nghệ An

Hiệu quả đầu tư công trình thủy lợi ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ hoạt động sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh, an toàn trong mùa mưa lũ, Nghệ An đã thu hút được nhiều nguồn vốn từ dự án JICA, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)... Hiện nay, hệ thống kênh tiêu, hồ chứa, đê điều đang được gấp rút hoàn thiện; một số công trình bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Các tin khác