HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm của các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương

(Baonghean.vn) - Các huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp và Tương Dương thực hiện sáp nhập lần đầu. Đây là 3 huyện cuối cùng trong 21 huyện, thành, thị của Nghệ An được thông qua phương án sáp nhập xóm.

Sáng 12/12, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII đã thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản (xóm) ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 12/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Cường ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc sáng 12/12 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Cường

Đối với 3 huyện Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương hiện có 633 xóm, trong đó có 4 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 208 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 421 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tổng 3 huyện thực hiện sáp nhập là 158 xóm; trong đó 15 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 143 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 76 xóm, trong đó 3 xóm đạt 100% về quy mô số hộ gia đình, 65 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm sau khi sáp nhập của 3 đơn vị là 551 xóm; giảm 82 xóm. 

Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường ảnh 2
Các đại biểu trao đổi bên lề kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cụ thể, huyện Kỳ Sơn hiện có 193 xóm (bản); trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 40 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 152 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Huyện Kỳ Sơn hiện sáp nhập là 4 xóm; trong đó không có xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình.

Các đại biểu tham dự kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường ảnh 3
Các đại biểu tham dự kỳ họp các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Số xóm hình thành sau sáp nhập là 2 xóm; trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 1 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn lại 191 xóm, giảm 2 xóm. 

Huyện Quỳ Hợp hiện có 286 xóm; trong đó 1 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 109 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 176 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Theo đó, Quỳ Hợp thực hiện sáp nhập là 138 xóm; trong đó có 12 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 126 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 66 xóm; trong đó có 3 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 58 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 1 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn Quỳ Hợp còn lại 214 xóm, giảm 72 xóm. 

Huyện Tương Dương hiện có 154 xóm, trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 59 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 93 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. 

Tương Dương thực hiện sáp nhập 16 xóm, trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 13 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình. Số xóm hình thành sau sáp nhập là 8 xóm, trong đó không có xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 6 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng số xóm thuộc diện không phải sáp nhập là 2 xóm. Sau sáp nhập, trên địa bàn huyện Tương Dương còn lại 146 xóm, giảm 8 xóm.

Các đại biểu thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường ảnh 4
Các đại biểu thông qua phương án sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh thông qua phương án sáp nhập xóm bổ sung của các huyện, thị xã: Diễn Châu, thị xã Thái Hòa.

Theo đó, đối với huyện Diễn Châu, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND là 292 xóm; trong đó 182 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 106 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 4 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Tại nghị quyết này, Diễn Châu được thực hiện sáp nhập bổ sung thêm 10 xóm trên 50% tiêu chí quy mô số hộ gia đình thành 06 xóm mới đạt trên 100% tiêu chí quy mô số hộ gia đình. Như vậy, tổng toàn huyện còn lại 288 xóm, giảm 4 xóm.

Còn thị xã Thái Hòa, tổng số xóm sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND là 77 xóm; trong đó 20 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 49 xóm từ 50% đến dưới 100% quy mô số hộ gia đình, 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình phải sáp nhập.

Thái Hòa sẽ thực hiện sáp nhập bổ sung là 11 xóm; trong đó có 3 xóm trên 50% quy mô số hộ gia đình và 8 xóm dưới 50% quy mô số hộ gia đình, thành 5 xóm mới; trong đó có 2 xóm đạt 100% quy mô số hộ gia đình, 3 xóm đạt trên 50% quy mô số hộ gia đình. Tổng toàn thị xã còn lại 71 xóm, giảm 6 xóm.

HĐND tỉnh cũng thông qua phương án đổi tên xóm bổ sung đối với huyện Hưng Nguyên là 2 xóm; huyện Nghĩa Đàn là 1 xóm; thị xã Thái Hòa 4 xóm.

tin mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

Đưa công tác Hội và phong trào nông dân Nghệ An tiếp tục phát triển vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mới

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có chỉ đạo, định hướng công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh. Báo Nghệ An xin trích đăng bài phát biểu.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại TP. Vinh, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 khai mạc phiên toàn thể, với 304 đại biểu tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của gần 500.000 hội viên nông dân toàn tỉnh về dự Đại hội.

Tính biển của Vinh!

Tính biển của Vinh!

(Baonghean.vn) - Chắc chắn không lâu nữa, thành phố Vinh sẽ bao gồm cả thị xã Cửa Lò và một số xã phía Nam giáp sông Lam của huyện Nghi Lộc. Lúc ấy, Vinh sẽ có biển làm mặt tiền của thành phố. Vinh sẽ là thành phố biển. Nhưng từ rất lâu, Vinh đã có tính sông nước, tính biển.

Hào thành cổ Vinh. Ảnh: Duy Sơn

Thành phố Vinh: Vận hội và vị thế mới

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, thành phố Vinh đã đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng và tự hào.

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Đại sứ Hoa Kỳ: Nghệ An có thể đạt nhiều lợi ích từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

(Baonghean.vn) - Ngài Marc E. Knapper - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định, Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển, và có thể được hưởng nhiều lợi ích từ việc Việt Nam và Hoa Kỳ nâng tầm đối tác chiến lược toàn diện.

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách tại huyện Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND huyện Anh Sơn rà soát các nghị quyết và các chính sách trong từng nghị quyết để đảm bảo các chính sách được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thăm, tặng quà học sinh đồng bào dân tộc Đan Lai, Đồn Biên phòng Môn Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 27/9, đồng chí Nguyễn Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đến thăm, tặng quà cho các cháu học sinh người Đan Lai tại Trường Trung học cơ sở Môn Sơn và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/9

(Baonghean.vn) - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm việc tại Nghệ An; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam đến Nghệ An; Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều nơi… là những thông tin nổi bật ngày 27/9.

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

(Baonghean.vn) - Các cấp Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống hội viên. Hoạt động đó đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với TAND hai cấp tỉnh Nghệ An, Chánh án TAND tối cao yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong tổ chức Đảng, gia tăng kiểm tra nội bộ, đề cao hơn kỷ cương, kỷ luật, không để xảy ra vi phạm.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/9

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Tôn vinh 100 cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2023; Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối ở Nghệ An; Người đàn ông ở miền núi Nghệ An may mắn bốc được biển số "ngũ quý 2"... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng

(Baonghean.vn) - Nhấn mạnh quý IV có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu cả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, địa phương từ nay đến cuối năm tập trung trọng tâm vào 3 vấn đề chính: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường giải ngân đầu tư công và khuyến khích tiêu dùng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An ra công điện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn; Số bệnh nhân đau mắt đỏ tại Nghệ An tăng rất cao… là những thông tin nổi bật ngày 25/9.

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Nghệ An triển khai thực hiện Quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) -Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu và thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo; người đứng đầu các cơ quan tham mưu công tác cán bộ gương mẫu thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ theo quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị bất cập liên quan đến làm 'bìa đỏ', đường gom khi thi công cao tốc

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV có cuộc tiếp xúc cử tri, kết hợp tiếp xúc chuyên đề trước kỳ họp thứ 6. Cử tri Hoàng Mai phản ánh nhiều nội dung liên quan xây dựng, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…