Hệ thống phòng không Nga tiêu diệt “mục tiêu nhỏ” gần căn cứ Hmeymim

Hệ thống phòng không Nga ở căn cứ không quân Hmeymim tiêu diệt mục tiêu chưa xác định. Do kết quả vụ việc không có người bị thương và bất kỳ thiệt hại vật chất nào, đại diện của căn cứ không quân cho biết.

"Vào đêm ngày 24 tháng Tư, phương tiện kiểm soát không phận của căn cứ không quân Hmeymim của Nga phát hiện các mục tiêu nhỏ có nguồn gốc chưa xác định. Tất cả các mục tiêu không khí đã bị phá hủy bởi vũ khí phòng không tiêu chuẩn của căn cứ không quân Nga", — ông nói.

Theo ông, "Do kết quả vụ việc không có ai bị thương hoặc bất kỳ thiệt hại vật chất nào. Căn cứ không quân hoạt động trong chế độ kế hoạch."