#hiện tại

5 kết quả

Liệu có thể giải mã ẩn số Triều Tiên?

Liệu có thể giải mã ẩn số Triều Tiên?

(Baonghean) - An ninh trên Bán đảo Triều Tiên là một ẩn số lớn của thế giới đương đại. Muốn giải mã nó, phải có cách tiếp cận lịch sử thông qua xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra, đánh giá khách quan những gì đang xảy ra hôm nay và dự báo tương lai.