#hội trường

7 kết quả

thảo luận

Đại hội XIII của Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện

(Baonghean.vn) - Với không khí sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, thảo luận, các đại biểu đã tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: Củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; Tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa...
Sôi nổi phiên thảo luận tại hội trường

Sôi nổi phiên thảo luận tại hội trường

(Baonghean.vn) - Sáng 15/12, bước vào ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường. Tại phiên thảo luận, nhiều vấn đề các đại biểu HĐND tỉnh phản ánh đã được lãnh đạo các ngành liên quan giải trình.