Hưng Nguyên kỷ luật nghiêm 2 tổ chức đảng và 26 đảng viên

Mai Hoa 05/10/2019 07:52

(Baonghean.vn) - Nội dung vi phạm của cá nhân gồm buông lỏng lãnh đạo, quản lý; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; vi phạm về đạo đức, lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số…

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên, 9 tháng đầu năm, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng, 24 đảng viên thì tất cả các tổ chức và cá nhân này đều vi phạm với các nội dung khác nhau, tỷ lệ là 100%.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra 24 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và qua kiểm tra, có 24 đồng chí có vi phạm; trong đó có 7 đảng viên phải thi hành kỷ luật.

Tương tự, kiểm tra 15 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm thì cả 15 tổ chức đảng đều có kết luận vi phạm; trong đó có 2 tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật cảnh cáo.

Ngoài 2 tổ chức đảng trên, trong tháng 9, các cấp ủy ở Hưng Nguyên đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên. Trong đó 19 cá nhân bị khiển trách, 6 cá nhân cảnh cáo và 1 cá nhân cách chức.

Nội dung vi phạm của cá nhân gồm buông lỏng lãnh đạo, quản lý; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; vi phạm về đạo đức, lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm chính sách dân số…

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên rà soát số lượng tổ chức đảng và đang viên bị thi hành kỷ luật trong 9 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hưng Nguyên rà soát số lượng tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 9 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy, từ đầu năm đến nay, cấp ủy huyện và cơ sở đã triển khai công tác kiểm tra 45 tổ chức đảng, 121 đảng viên và giám sát 31 tổ chức đảng, 47 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Chỉ thị 26-CT/TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ Tướng Chính phủ; Chỉ thị 17 -CT/TU, ngày 5/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 20-CT/HU, ngày 13/3/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên; việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy...

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy đã nhắc nhở, uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, hạn chế của các tổ chức đảng và cá nhân trong việc triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ huyện Hưng Nguyên có 55 tổ chức đảng (gồm 29 đảng bộ cơ sở và 26 chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện) và gần 6.500 đảng viên.

Hưng Nguyên kỷ luật nghiêm 2 tổ chức đảng và 26 đảng viên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO