[Infographics] Mốc thời gian sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thông qua và Bộ Nội vụ thống nhất phê duyệt tại Công văn số 3407/BNV-CQĐP ngày 26/7/2019.