Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông báo về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2022.

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Tham dự phiên họp có các thành viên UBND tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 ảnh 1
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại cuộc họp UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp tháng 4/2022, các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 4/2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND; các Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách Nhà nước tháng 5/2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6/2022 và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành có liên quan và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

I. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2022

1. Kết quả đạt được:

- Các lĩnh vực kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực, trong đó:

+ Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,13% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng ước tăng 12,14% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Các ngành dịch vụ trên đà phục hồi: Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước tăng 39,37% và 5 tháng ước tăng 24,11%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 17,24% và 5 tháng ước tăng 21,84%; lượng khách du lịch 5 tháng ước tăng 78% so với cùng kỳ năm 2021.

+ Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 8.523 tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán (thu nội địa ước 7.785 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 738 tỷ đồng).

+ Thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều chuyển biến: Tính đến ngày 20/5/2022, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 41 dự án, điều chỉnh 43 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 24.442,4 tỷ đồng, số lượng dự án cấp mới tăng 17,14%, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 1,53 lần so với cùng kỳ năm 2021.

- Tính đến ngày 20/5/2022, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 24,23% kế hoạch đã giao chi tiết.

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, trong đó: Công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai tích cực. Tập trung hoàn thành chương trình năm học 2021-2022 theo kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Tổ chức tiếp nhận và đón 103 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào chu đáo, trang trọng. Tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động năm 2022. Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; không để xảy ra các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn.

2. Khó khăn, hạn chế:

- Bệnh đạo ôn trên lúa, khảm lá sắn,... còn có nguy cơ tiềm ẩn; dịch tả lợn châu Phi đang có nhiều diễn biến phức tạp.

- Giá cả nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hoá cơ bản tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

- Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm so với yêu cầu, nhất là dự án trọng điểm đường cao tốc Bắc - Nam...

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6 năm 2022:

3.1. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra; đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm để có kịch bản điều hành trong 6 tháng cuối năm.

- Các sở, ngành, địa phương:

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Các tổ công tác tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được phân công, đặc biệt là rà soát, đánh giá khả năng thực hiện kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm để cập nhật kịch bản 6 tháng cuối năm và đề xuất các giải pháp thực hiện.

+ Đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa để rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Chủ trì tham mưu báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2022; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và kỳ họp HĐND tỉnh.

+ Tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quy hoạch tỉnh trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến góp ý các bộ, ngành, địa phương; nghiên cứu việc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia; tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng thẩm định quốc gia trong tháng 6/2022.

+ Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh uỷ và các sở, ngành, địa phương để chủ động triển khai các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị” đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

+ Chủ trì tham mưu dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung bộ, Duyên hải Trung bộ đến năm 2010.

+ Chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9/2022.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách, đưa vào hoạt động từ tháng 9/2022.

+ Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan: (i) Tham mưu, chuẩn bị Hội nghị sơ kết, tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; (ii) Tập trung rà soát, đánh giá để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ xuân, triển khai sản xuất vụ hè thu, mùa đảm bảo kịp thời vụ; rà soát, điều tiết nguồn nước tưới bảo đảm phục vụ sản xuất. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

+ Tập trung thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa bão; đôn đốc các đơn vị, địa phương tu sửa các công trình để đáp ứng được các phương án phòng, chống bão lụt trong mùa mưa sắp tới.

+ Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Công Thương:

+ Tham mưu thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại. Chủ động tham gia các hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và thu hút được nhiều doanh nghiệp.

+ Giám sát tình hình cung ứng điện để đảm bảo cấp điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất; chỉ đạo các nhà máy thủy điện phối hợp điều tiết, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh.

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam:

+ Tập trung hoàn thành các thủ tục, hồ sơ liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án KCN Hoàng Mai II và KCN Thọ Lộc, tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Đôn đốc đơn vị tư vấn làm việc với Bộ Xây dựng để tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam đến năm 2040.

+ Tập trung phối hợp với Nhà đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư Cảng nước sâu Cửa Lò, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 6/2022; phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tuyến kết nối từ đường D4 đến khu bến cảng phía Bắc cảng Cửa Lò.

- Sở Du lịch:

+ Rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để phục hồi nhanh hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là nguồn nhân lực trong ngành du lịch.

+ Tiếp tục tham mưu tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 tại Nghệ An.

- Sở Tài nguyên và Môi trường:

+ Tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương trước ngày 10/6/2022.

+ Chủ trì tham mưu UBND tỉnh xử lý thủ tục liên quan để triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện để tổ chức đấu giá. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai tại cấp huyện.

- Sở Xây dựng: Tham mưu dự thảo Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Nghệ An trong tháng 7/2022.

3.2. Về công Tác điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

- Sở Tài chính:

+ Phối hợp ngành Thuế, Hải quan rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; tổ chức, điều hành thu ngân sách đảm bảo tính bền vững, cơ cấu hợp lý.

+ Chủ trì rà soát, thẩm định và tổng hợp Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

- Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư: Bám sát tình hình thực tế triển khai từng dự án để tập trung chỉ đạo, điều hành kịp thời, đặc biệt là khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đấu thầu, khởi công xây dựng các công trình khởi công mới.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Tiếp tục tham mưu Tổ công tác đầu tư công tăng cường làm việc với các chủ đầu tư, kiểm tra thực địa các dự án để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết.

+ Từ tháng 6/2022, tiến hành phân loại các dự án đầu tư công để tính toán khả năng giải ngân; chủ động rà soát các dự án giải ngân chậm, tiến độ không đảm bảo theo cam kết để tham mưu các cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển cho các dự án khác có tiến độ tốt, còn thiếu vốn và có khả năng giải ngân; phối hợp các ngành đốc thúc các chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công.

- Sở Giao thông vận tải:

+ Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

+ Phối hợp với Nhà đầu tư sớm trình phương án thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Vinh.

+ Đôn đốc thực hiện công tác nạo vét luồng tàu đảm bảo cho tàu thuyền di chuyển vào cảng Cửa Lò.

3.3. Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

- Sở Y tế:

+ Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các đối tượng bảo đảm an toàn, hiệu quả; chuẩn bị phương án triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, hoàn thành tiêm 2 mũi trong quý 11 năm 2022.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu tổ chức tốt các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Tham mưu triển khai thực hiện Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (hoàn thành trong tháng 8/2022); tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

+ Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

+ Chủ trì tham mưu Hội nghị tổng kết 10 năm công tác vận động ủng hộ, giúp đỡ các xã nghèo vùng miền Tây tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2012 - 2022.

3.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác quản lý nhà nước; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Các sở, ngành, địa phương:

+ Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp.

+ Chủ động các nội dung được phân công theo chương trình công tác của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chuẩn bị đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.

- Văn phòng UBND tỉnh: Rà soát, đôn đốc các đơn vị chuấn bị các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Sở Nội vụ: Khẩn trương triển khai xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu triển khai trên địa bàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

3.5. Về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

- Công an tỉnh: Triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, nhất là địa bàn 27 xã biên giới.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tiếp tục chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch đề ra.

II. Các kiến nghị, đề xuất

1. Về hỗ trợ nhiên liệu tàu cá cho ngư dân trong giai đoạn giá xăng dầu đang tăng cao: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

2. Về xây dựng chính sách hỗ trợ đặc thù cho lực lượng bảo vệ rừng

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, tham mưu trình cấp có thẩm quyền đảm bảo theo quy định.

3. Về hỗ trợ sản xuất vụ đông

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp tiền hỗ trợ sản xuất vụ đông năm 2022 để các địa phương tổ chức thực hiện trước tháng 8/2022.

4. Về hỗ trợ chuyên môn đối với Bệnh viện Xiêng Khoảng

Giao Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyên môn đối với Bệnh viện Xiêng Khoảng.

5. Về dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hỗ trợ Sở Y tế để triển khai thực hiện dự án.

III. Các nội dung thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

1. Dự thảo Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quy chế do Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chuẩn bị. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

2. Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2, Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An (bước 1)

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Cục Thi hành án dân sự chuẩn bị. Giao Cục Thi hành án dân sự phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

3. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc huyện: Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Yên Thành

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Nội vụ chuẩn bị. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

4. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tài chính chuẩn bị. Giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

5. Dự thảo Quy chế của UBND tỉnh về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quy chế do Sở Văn hóa và Thể thao chuẩn bị. Giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

6. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2021 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Tư pháp chuẩn bị. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị QPPL do UBND tỉnh ban hành.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Quyết định do Sở Tư pháp chuẩn bị. Giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành.

Riêng đối với việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát, kiến nghị xử lý văn bản đảm bảo không ảnh hưởng đến các trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tham mưu trình UBND tỉnh theo quy định.

8. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bố vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuấn bị. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

9. Dự thảo Đề án của UBND tỉnh về nâng cao năng lực kiểm nghiệm, đánh giá và quản lý chất lượng nước sạch của các hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Đề án do Sở Y tế chuẩn bị. Giao Sở Y tế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Đề án, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

10. Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 — 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Ban Dân tộc chuẩn bị. Giao Ban Dân tộc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định.

11. Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT- BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết do Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện lấy ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo các quy trình, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã biết và triển khai thực hiện.

Tin mới

Ảnh minh hoạ

Trả lời kiến nghị của cử tri Quỳ Hợp về việc cho thuê đất rừng để trồng keo nguyên liệu

(Baonghean.vn) - Cử tri các bản Na Noong, Pòng, Công, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp phản ánh đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống cho một số hộ thuê đất để trồng keo nguyên liệu tại khu vực Nắm Lạt, Bản Hy thuộc tiểu khu 283 không đúng quy định.
Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.
Con Cuông

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) -  Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban Huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.
Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

Đòn bẩy vốn giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh

(Baonghean.vn) - Xác định hoạt động của ngân hàng đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế, các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từ đầu nhiệm kỳ đã được Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An hoàn thành tốt, nhất là thực hiện các chính sách phòng, chống dịch, hỗ trợ phục hồi kinh tế.
 ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện ĐKTP Vinh – ‘cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

Chương trình ‘20h Bác sĩ đây rồi’ của Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh - ‘Cầu nối vàng’ với các chuyên gia y tế

(Baonghean.vn) - Dù mới đi vào hoạt động nhưng chương trình “20h Bác sĩ đây rồi” được livestream trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh đã trở thành cẩm nang tư vấn bí quyết sống khỏe, cầu nối hữu ích hỗ trợ tối đa giúp người bệnh nâng cao sức khỏe bản thân và gia đình.