Khẩn trương đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII vào cuộc sống

(Baonghean.vn)- Đó là nhấn mạnh của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng, sáng 30/11.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê


Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh khẳng định: Các nội dung của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII được đồng chí báo cáo viên quán triệt sâu sắc, giúp các đại biểu hiểu các nghị quyết một cách toàn diện, làm cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc với gần 1.340 đại biểu tham dự ở trên 900 điểm cầu ở trên cả nước; nhiều tỉnh, thành phố đã nối trực tuyến tới các xã để truyền đạt Nghị quyết. Các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện trách nhiệm cao, nhận thức đúng về tính chất tầm quan trọng, những yêu cầu của hội nghị lần này.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định bốn Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ, được xã hội đặc biệt quan tâm.

Để khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc, cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng ngay sau hội nghị này cần tiếp tục tổ chức các hội nghị quán triệt ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự hội nghị lần này.

Tuyên truyền quán triệt Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo chất lượng; xây dựng chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị với giải pháp cụ thể, lộ trình khẩn trương; phân công trách nhiệm rõ ràng; quyết tâm cao đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức trong quá trình thực hiện Nghị quyết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu ngay sau hội nghị này, cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng thời gian đã nêu trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm việc triển khai học tập nghị quyết có chất lượng và hiệu quả. Ảnh Thanh Lê

Đồng chí đề nghị trong quá trình triển khai Nghị quyết cần phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ báo viên, tuyên truyền để đẩy mạnh cách làm mới, kinh nghiệm, mô hình hay trong thực hiện Nghị quyết; đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, không để các thế lực thù địch, các đối tượng phản động lợi dụng xuyên tạc chống phá chia rẽ nội bộ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan đơn vị triển khai Nghị quyết Trung ương 6 phải gắn bó mặt thiết với các chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống; thực hiện đồng bộ với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng với đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách thường xuyên. Yêu cầu người đứng đầu địa phương, đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình; xử lý đối với đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Tránh tình trạng nhiều Nghị quyết ban hành xong diễn đạt không đúng Nghị quyết, chỉ đạo không nói đến Nghị quyết, thực hiện không đầy đủ; việc đánh giá thực hiện Nghị quyết chung chung,...

Tại điểm cầu Nghệ An, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh trong học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị này, cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết theo đúng thời gian đã nêu trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm việc triển khai học tập nghị quyết có chất lượng và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch triển khai học tập Nghị quyết cho các các đơn vị địa phương; Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kế hoạch triển khai Nghị quyết Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết của Trung ương, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, sớm xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy phát huy tối đa trí tuệ tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu theo tinh thần của Trung ương; sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết, các địa phương, đơn vị phải thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở; kiên quyết khắc phục bằng được tình trạng qua loa, làm không đến nơi đến chốn, hiệu quả thấp trong triển khai, thực hiện nghị quyết./.

 Thanh Lê

Tin mới

Những mẹo giúp tỉnh táo khi lái xe

Những mẹo giúp tỉnh táo khi lái xe

Lái xe một chặng đường dài dễ khiến tài xế buồn ngủ, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác, dưới đây là một vài mẹo giúp tỉnh táo khi lái xe.
Xuân Hoàng

Nghệ An sẽ triển khai thí điểm xã nông thôn mới thông minh

(Baonghean.vn) - Chương trình xây dựng nông thôn mới là "không có điểm dừng”, do vậy, sau khi về đích nông thôn mới là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nấc thang mới là nông thôn mới thông minh. Tới đây, Nghệ An sẽ triển khai mô hình điểm về xã nông thôn mới thông minh.
Đối tượng Phạm Đức Nhật.

Bắt kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT cho biết, đã di lý đối tượng Phạm Đức Nhật có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng.
Trọng tài

Chú trọng công tác trọng tài tại Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An

(Baonghean.vn) -  Công tác trọng tài ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn được Ban Tổ chức giải đặt lên hàng đầu, trong đó, tiêu chí công tâm, trung thực, minh bạch là điều mà tổ trọng tài luôn phải tuân thủ để lựa chọn được đội chiến thắng xứng đáng.
Cho con làm gì khi nghỉ Hè?

Cho con làm gì khi nghỉ Hè?

Tháng 6 là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ Hè sau 9 tháng miệt mài học hành ở trường lớp. Đây cũng là thời điểm nhiều phụ huynh đang lo lắng không biết gửi con ở đâu trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm.
Những thói quen xấu của lái xe khi tham gia giao thông

Những thói quen xấu của lái xe khi tham gia giao thông

Khi tham gia giao thông, không khó để bắt gặp những tài xế có thói quen lái xe xấu, khiến những người đi đường khác cảm thấy không mấy dễ chịu. Dưới đây là một số thói quen xấu mà các tài xế hay mắc phải.