Kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Nghệ An năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6 tại UBND tỉnh Nghệ An, Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Trần Khánh Hòa, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II đã công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tại Nghệ An năm 2015.

Dự  buổi làm việc về phía tỉnh có các đồng chí: Cao Thị Hiền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi công bố quyết định.

Về nội dung kiểm toán, tập trung vào kiểm toán việc chấp hành các quy định về phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 tại một số đơn vị trên địa bàn Nghệ An với thời gian 60 ngày. Mục tiêu kiểm toán nhằm xác định tính đúng đắn, trung thực về số liệu phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ về quản lý tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng và các văn bản phát hành, quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Khánh Hòa, Phó kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II công bố Quyết định kiểm toán Chuyên đề phát hành, quản lý và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015

Thông qua việc kiểm toán, phát hiện những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan chức năng kịp thời sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, thất thoát, lãng phí và sai phạm trong phát hành và quản lý, sử dụng vốn trái phiếu, cũng như xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để có kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Cao Thị Hiền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Thi công hồ chức nước Bản Mồng - Công trình sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh khẳng định: Việc kiểm toán sẽ giúp cho các đơn vị điều chỉnh, bổ cứu những hạn chế, sai sót cho các đơn vị, từ đó sẽ thực hiện tốt hơn công tác quản lý tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tiếp theo.

Quỳnh Lan