Kiên quyết đấu tranh mọi âm mưu, hoạt động chống phá của thế lực thù địch

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 tại Hội nghị lần thứ 9 (khóa X) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ 6 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, diễn ra vào sáng 10/7 tại thị xã Cửa Lò.
Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên Quân khu; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thanh Quỳnh

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bám sát Nghị quyết, Chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tình hình thực tiễn của từng địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác để theo dõi nắm chắc tình hình trên các địa bàn trọng điểm không để bất ngờ, bị động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an toàn.

Công tác cứu hộ, cứu nạn triển khai thực hiện tốt với 24.152 lượt cán bộ, chiến sỹ và 264 phương tiện các loại được điều động tham gia. Cùng với đó, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và hậu cần, kỹ thuật, tài chính… được đẩy mạnh thực hiện.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thống nhất với những mục tiêu mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đề ra. Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh
6 tháng đầu năm 2019, toàn Quân khu tiến hành tuyển 11.200 chiến sỹ mới, bảo đảm chỉ tiêu. Lực lượng Dân quân tự vệ bảo đảm đủ số lượng với 3.997 cơ sở dân quân tự vệ, gần 28% tỷ lệ đảng viên.
Hội nghị đã thảo luận, phân tích, đánh giá và nhấn mạnh những nguyên nhân, kết quả đạt được và một số hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời thống nhất phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X và Nghị quyết Đảng ủy Quân khu đã đề ra.

Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đảng ủy Quân khu 4 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tiếp tục thực hiện tốt khâu đột phá về tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật với phương châm “Đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - nêu gương - quyết thắng”.

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhằm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và chức năng quản lý Nhà nước về quốc phòng, góp phần tạo môi trường cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ khác; bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên năm 2019 chặt chẽ, nghiêm túc; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.