Kỳ Sơn: Giao ban HĐND các xã, thị trấn

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11/2015, HĐND huyện Kỳ Sơn đã tổ chức giao ban với HĐND các xã, thị trấn. 
 
Toàn cảnh buổi giao ban.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐND huyện, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các ban, các tổ đại biểu và các đại biểu hoạt động nề nếp có hiệu quả. Chương trình nội dung, chất lượng các kỳ họp được nâng lên.

Hai ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác, giám sát giao nhiệm vụ cho từng thành viên. Ban KTXH tổ chức giám sát tại Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia Nậm Cắn, Mỹ Lý, Hữu Kiệm; Giám sát thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tại Huồi Tụ, Phà Đánh, trường Tiểu học Hữu Lập, Chiêu Lưu. Ban pháp chế tổ chức giám sát tại Keng Đu, Na Loi, Đoọc Mạy, Bắc Lý về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kết quả giải quyết các điểm tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện. 
 
Hội nghi giao ban xác định, để nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp, trong những năm tiếp theo, HĐND các cấp cần thực hiện tốt việc lựa chọn nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đề cương giám sát khoa học đúng trọng tâm. Kiến nghị sau giám sát, lựa chọn hình thức giám sát hiệu quả. Nắm bắt thông tin qua các kênh đa dạng, đảm bảo thông tin đây đủ và chính xác hơn nữa.
     
    Trần Đức - Duy Thành
(Huyện ủy Kỳ Sơn)