Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch 259/KH-UBND ngày 22/4/2022 về tổ chức, thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
UBND tỉnh yêu cầu phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận toàn dân tham gia vào công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Quá trình thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy phải gắn với các nội dung công tác phòng, chống ma túy nói chung và lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương nhằm phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực cho công tác này.
Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ảnh 1
Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức chương trình "Thắp sáng niềm tin tương lai" cho học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Các mục tiêu cụ thể mà UBND tỉnh đặt ra đối với công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện gồm:
-80% người nghiện trở lên có hồ sơ kiểm soát hoặc đang có mặt tại địa phương được tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp hoặc tham gia chương trình điều trị các chất dạng thuốc phiện bàng thuốc thay thế Methadone, Buprenorphine.
-Thực hiện đạt 100% chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2022. Từng bước kìm giữ số người nghiện ma túy mới, tăng tỷ lệ người nghiện ma túy cai nghiện thành công.
- 80% chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, 40% số người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng được đào tạo nghề, truyền nghề; tiếp tục tăng số người nghiện ma túy sau cai được vay vốn tạo việc làm theo quy định của pháp luật.
-Phấn đấu nâng quy mô tiếp nhận của các cơ sở cai nghiện ma túy theo lộ trình Đê án chuyên đổi của các cơ sở cai nghiện ma túy đã được phê duyệt.
-100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn và các cơ sở cai nghiện ma túy được đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực vê công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.
-100% học viên đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy được tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, đặc biệt là công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; 100% người nghiện ma túy sau cai khi hòa nhập cộng đồng được tổ chức quản lý sau cai.
-Tiến hành rà soát, đánh giá các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ina túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo quy định của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ để có phương án thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy ảnh 2
Trao đổi chuyên đề "Thắp sáng niềm tin cuộc sống" với học viên tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, các địa phương: thực hiện tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy, Luật sửa đôi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 cua Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là chỉ tiêu cai nghiện ma túy.
Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; gắn với đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Dạy nghề mộc mỹ nghệ cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu
Dạy nghề mộc mỹ nghệ cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội huyện Tương Dương. Ảnh tư liệu
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung và cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng tại các xã, phường, thị trấn, trường học, doanh nghiệp và các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh... Chú trọng truyền thông đối với những địa bàn trọng điểm, phức tạp về tệ nạn ma túy, đối tượng có nguy cơ cao đặc biệt là học sinh, sinh viên trong các trường học, người lao động trong các doanh nghiệp.
Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai ma túy, nhất là những quy định mới tại Luật phòng chống ma túy, Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành khác.
Tiêm thuốc cắt cơn giải độc cho người nghiện ma túy tổng hợp tại Trung tâm LĐXH TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Tiêm thuốc cắt cơn giải độc cho người nghiện ma túy tổng hợp tại Trung tâm LĐXH TP. Vinh. Ảnh tư liệu
Tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; hồ trợ, giúp đỡ người nghiện và gia đình có người nghiện ma túy hiểu được lợi ích của cai nghiện cũng như tiếp cận được với các hình thức cai nghiện phù hợp.
UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Công an huyện, các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ trong công tác lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Tổ chức thực hiện có hiệu quả cai nghiện tại gia đình và cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, khuyến khích người nghiện ma túy đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục nâng cao nhận thức để chuyển đổi hành vi của người nghiện ma túy sau cai, phòng, chống tái nghiện; chất lượng công tác truyền nghề, dạy nghề cho học viên cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng dựa trên nhu cầu, sức khỏe và trình độ của người nghiện ma túy sau cai. Tổ chức lao động trị liệu cho các học viên gắn với truyền nghề và dạy nghề.
Hỗ trợ kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, tăng quy mô tiếp nhận, quản lý học viên, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy theo Đề án đã được phê duyệt để đáp ứng.
Đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện, không để xảy ra tình trạng học viên hành hung cán bộ, gây rối, kích động, đập phá cơ sở vật chất, bỏ trốn tập thể... nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở cai nghiện.
ỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao 20 suất quà cho các học viên rèn luyện tốt tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn ( Anh Sơn) Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh trao 20 suất quà cho các học viên rèn luyện tốt tại Cơ sở cai nghiện tự nguyện Phúc Sơn (Anh Sơn). Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh
Chỉ đạo các huyện, thành, thị làm tốt công tác quản lý sau cai, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện ở các cơ sở trở về cộng đồng được quản lý tại nơi cư trú; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, truyền nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện.
Mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cai nghiện tại địa phương và các cơ sở cai nghiện ma túy
Định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy và các địa phương, qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng măc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về cai nghiện phục hồi.

Tin mới

Đêm nhạc trữ tình tại phố đêm Cao Thắng

Đêm nhạc trữ tình tại phố đêm Cao Thắng

(Baonghean.vn) - Những giọng ca trẻ triển vọng đã cống hiến cho khán giả tại phố đêm Cao Thắng những ca khúc trữ tình sâu lắng, phục vụ người dân trong dịp cuối tuần. Chương trình sẽ được duy trì vào mỗi tối thứ Ba và Chủ nhật hàng tuần.
Bài thơ đặc biệt của người con trai viết về Cha

Bài thơ đặc biệt của người con trai viết về Cha

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, mời các bạn cùng thưởng thức một bài thơ, một xúc cảm thơ vô cùng lắng đọng, không phải từ một thi nhân gắn bó cả đời với nghiệp viết, mà là của một người đàn ông bình thường, thốt lên những thi từ dung dị mà xúc động trong một phút giây đặc biệt.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/5

(Baonghean.vn) - Người dân điều chỉnh thói quen sinh hoạt nhằm tiết kiệm tiền điện; Các đội bóng tham gia Giải bóng đá Thiếu niên, Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 hăng say tập luyện; Giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong thang máy... là những nội dung chính trong ngày 28/5.
Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên dài 25,88Km. Đến tháng 5/2022, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chỉ vài vị trí có vướng mắc nhỏ đã và đang được giải quyết. Nhưng đến ngày 27/5/2023, có những đoạn cao tốc vẫn chưa được hình thành...
Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Đối với nhiều chủ sở hữu, ô tô điện đại diện cho một cách lái xe hoàn toàn mới và kéo theo đó rất nhiều nỗi băn khoăn. Bên cạnh phạm vi hoạt động, tuổi thọ pin xe điện cũng là một vấn đề chi phối khả năng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không khí thải của nhiều người.