Nghệ An: 10/16 khoản thu thuế đạt và vượt dự toán

Trân Châu 14/12/2020 08:10

(Baonghean.vn) - Báo cáo của ngành Thuế Nghệ An cho thấy, năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 15.991 tỷ đồng, trong đó có 10/16 khoản thu thuế nội địa đạt và vượt.

Theo đó, cơ cấu thu nội địa là chủ yếu, ước thực hiện 14.791 tỷ đồng, đạt 107,5% dự toán điều chỉnh và bằng 99,2% so với cùng kỳ năm 2019; thu thuế xuất nhập khẩu chỉ đạt 1200 tỷ đồng do ảnh hưởng mạnh của dịch Covid-19.

Trong thu nội địa, nếu trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết, cò lại thực hiện 10.465 tỷ đồng, đạt 94,9% dự toán điều chỉnh và bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, dịch bệnh Covid- 19 tác động nên hoạt động sản xuất công nghiệp - dịch vụ ở Nghệ An cũng bị ảnh hưởng. Ảnh tư liệu.

Có 10/16 khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh, cụ thể: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 250 tỷ đồng, đạt 104,2% dự toán điều chỉnh, tăng 6,6% so với cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 39 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán điều chỉnh, bằng 93% so với cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân 620 tỷ đồng, đạt 100% dự toán điều chỉnh, tăng 7,6% so với cùng kỳ; Thuế bảo vệ môi trường 2.200 tỷ đồng, đạt 105,9% dự toán điều chỉnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất 4.300 tỷ đồng, đạt 158,5% dự toán điều chỉnh và bằng 100,5% so với cùng kỳ;

Các khoản thu khác cũng vượt: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 215 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán điều chỉnh và bằng 89,8% so với cùng kỳ; Thu khác ngân sách 450 tỷ đồng, đạt 160,7% dự toán điều chỉnh, tăng 22,9% so với cùng kỳ; Thu ngân sách xã 50 tỷ đồng, đạt 125% dự toán điều chỉnh, bằng 81,1% so với cùng kỳ; Thu cổ tức, lợi tức 11 tỷ đồng, đạt 556% dự toán điều chỉnh, tăng 385,8% so với cùng kỳ; Thu xổ số kiến thiết 25,2 tỷ đồng, đạt 105% dự toán điều chỉnh, tăng 8,3% so với cùng kỳ.

Đồ họa: Lâm Tùng

Tuy nhiên, vẫn còn 6 khoản thu dự kiến không đạt dự toán HĐND tỉnh điều chỉnh:

Đó là: Thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý: 540 tỷ đồng, đạt 72% dự toán điều chỉnh, bằng 74,8% so với cùng kỳ; Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý: 110 tỷ đồng, đạt 95,7% dự toán điều chỉnh, bằng 87,2% so với cùng kỳ; Thu từ khu vực công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh 4.566 tỷ đồng, đạt 90,1% dự toán điều chỉnh, Lệ phí trước bạ 830 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán điều chỉnh; Thu phí là lệ phí 255 tỷ đồng, đạt 89,5% dự toán điều chỉnh, bằng 95,9% so với cùng kỳ; Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 329,7 tỷ đồng, đạt 80,3% dự toán điều chỉnh và bằng 95,8% so với cùng kỳ.

Nghệ An: 10/16 khoản thu thuế đạt và vượt dự toán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO