Nghệ An ban hành chính sách riêng cho người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo

(Baonghean.vn)- HĐND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người có công thuộc diện hộ nghèo được thông qua tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 17, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13/12/2020 vừa qua.

Theo nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ bao gồm: người có công với cách mạng đã hưởng trợ cấp 1 lần thuộc hộ nghèo; thân nhân người có công với cách mạng (cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi) sống trong cùng hộ gia đình người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, động viên thương binh nặng tại Trung tâm Thương binh nặng Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Về điều kiện được hỗ trợ, nghị quyết quy định rõ: Các đối tượng nêu trên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hàng tháng đối với người có công với cách mạng thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ 60 tuổi trở lên; bị khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng theo quy định của Luật Người khuyết tật; hoặc đang bị một trong các bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Về nguyên tắc hỗ trợ, việc hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Các đối tượng thuộc diện hỗ trợ có các khoản trợ cấp xã hội hàng tháng bằng hoặc cao hơn mức hỗ trợ theo quy định của nghị quyết này của HĐND tỉnh thì không được hưởng hỗ trợ.

Đối tượng hưởng hỗ trợ hàng tháng theo quy định của nghị quyết này thôi hưởng chính sách hỗ trợ ngay sau tháng đối tượng chết hoặc không còn thuộc diện được hỗ trợ. Người có công với cách mạng chết thì thân nhân của người có công với cách mạng thôi hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 700.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn; 900.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị. Hỗ trợ phần chênh lệch hàng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội để bằng mức hỗ trợ theo mức hỗ trợ nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.