Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên

Phạm Bằng

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã, trong đó có khoảng 57% hợp tác xã sản xuất kinh doanh khá tốt; 35 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 47 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. 

Sáng 23/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022 với chủ đề: "Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022".

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ CÒN CHẬM

Khai mạc Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong khu vực kinh tế tập thể và cho rằng, nguyên nhân khu vực này phát triển không nhanh là do chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể. Vì thế, kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Báo cáo những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức kinh tế hợp tác trong chuyển đổi số, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, chuyển đổi số tại các hợp tác xã vẫn còn chậm và gặp nhiều khó khăn bởi ba nguồn lực quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời là điều kiện nền tảng để thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin tại các hợp tác xã nông nghiệp gồm tài chính, cơ sở hạ tầng và nhân lực đều hạn chế.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 2

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Trong đó, phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp đang gặp khó khăn về vốn trong kinh doanh, khó bố trí nguồn lực tài chính đầu tư vào đổi mới, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật; mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp cận công nghệ của cán bộ quản lý, thành viên hợp tác xã đều ở mức dưới trung bình.

Cơ sở vật chất từ nhà xưởng đến trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn lạc hậu. Vẫn còn thiếu những quy định, cơ chế thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc thù áp dụng cho đối tượng đặc thù hợp tác xã liên quan đến chuyển đổi số. Các hợp tác xã khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển và thông tin liên quan đến chuyển đổi số.

"Để chuyển đổi số thành công, vấn đề cốt lõi là thay đổi nhận thức của các thành viên của hợp tác xã. Khi các hợp tác xã nhìn nhận đúng vai trò, ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thì sẽ có sự quan tâm, đầu tư đúng mức, thay đổi mô hình quản trị", Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nói và đề nghị tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho các lãnh đạo hợp tác xã, xây dựng hệ thống dữ liệu lớn của ngành nông nghiệp, có cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ về nguồn nhân lực, tài chính cho các hợp tác xã...

NGHỆ AN CÓ 35 HỢP TÁC XÃ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Tại diễn đàn, một số hợp tác xã đã báo cáo thực trạng chuyển đổi số, các khó khăn, vướng mắc; đại diện các tổ chức quốc tế, chuyên gia đã chia sẻ những kinh nghiệm, phương thức thực hiện chuyển đổi số tại các hợp tác xã ở các nước tiên tiến; các địa phương đã báo cáo thực trạng và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; các bộ, ngành báo cáo về thách thức, cơ hội chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và phản hồi, tiếp thu các chính sách.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Nghệ An hiện có 864 hợp tác xã. Số hợp tác xã đạt kết quả khá, tốt đạt khoảng 57%, đóng góp vào khu kinh tế tập thể, hợp tác xã và GRDP của tỉnh chiếm 4,62%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 3,62%.

Về tình hình chuyển đổi số trong kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, trong xu thế chuyển đổi số, 1 số hợp tác xã đã chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng các công nghệ tạo tiền đề cho việc chuyển đổi số, bước đầu đạt được một số kết quả cụ thể.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Hiện tỉnh có 35 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 47 hợp tác xã có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, các hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ số phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, kết nối cung cầu. Cùng với đó, xây dựng và vận hành trang thông tin cho các đơn vị giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của các hợp tác xã; Triển khai đưa vào vận hành Hệ thống quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn triển khai cho các địa phương.

Chỉ ra tồn tại, hạn chế trong chuyển đổi số tại các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với sự phát triển của hợp tác xã; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hợp tác xã; tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức sản xuất, quản trị điều hành, quy trình sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; tiếp tục huy động nguồn lực tài chính để thực hiện chuyển đổi số.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 4

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các hợp tác xã cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, huy động nguồn lực tài chính của hợp tác xã và các nguồn lực khác để chuyển đổi số. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã để giảm thủ tục hành chính, chi phí và thời gian.

Tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các chính sách theo Đề án được phê duyệt. Bên cạnh đó, sớm nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo hướng chuẩn hoá...

XÂY DỰNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ PHÁT TRIỂN

Kết luận diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc. Chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, là công việc phải thường xuyên, liên tục theo dõi, đánh giá, đôn đốc, chỉ đạo sát sao và quyết liệt triển khai. Chuyển đổi số là công khai, minh bạch, bình đẳng, giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

Nhắc lại các mục tiêu trong Nghị quyết 20, Thủ tướng cho rằng, đây là mục tiêu cao, đòi hỏi quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp, ngành, đơn vị, cá nhân. Chuyển đổi số sẽ giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí sản xuất.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 5

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, kinh tế hợp tác, hợp tác xã phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng, nguyên nhân không phải do khu vực này không phát triển mà do các khu vực khác phát triển nhanh hơn và nguy cơ khoảng cách ngày càng gia tăng. Để tạo điều kiện cho khu vực này phát triển, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương quán triệt đầy đủ, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết 20.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chuyển đổi số không ngừng, không nghỉ, tránh việc nói không đi đôi với làm, chọn việc làm, tránh dàn trải và quan trọng là phải tạo ra kết quả thiết thực, hiệu quả. Chuyển đổi số là công việc, đòi hỏi sự chung tay của tất cả mọi người dân.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 6

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, cần xây dựng quy hoạch tốt, có tầm nhìn xa, lâu dài, trong đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo trong chuyển đổi số. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin, nền tảng số phục vụ cho chuyển đổi số, sử dụng thông tin có tính kết nối, liên thông, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung một cách bao trùm, tổng thể, hiện đại.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, Ban chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia, các địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án, Chỉ thị về chuyển đổi số. Bên cạnh đó, xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho các hợp tác xã phát triển. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Nghệ An có 82 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm OCOP 3 sao trở lên ảnh 7

Đại diện các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Bằng

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khu vực này, Thủ tướng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã; xây dựng mô hình và xây dựng, phát triển nền tảng số cơ bản có thể dùng chung, miễn phí, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã.

Với tư cách là các tổ chức kinh tế tự chủ, Thủ tướng cũng đề nghị các hợp tác xã chủ động thực hiện điều chỉnh phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh để tồn tại và phát triển, không trông chờ ỷ lại vào Nhà nước./.

Tin mới

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu họp khẩn với Kỳ Sơn trong đêm chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ quét

(Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối nay (2/10), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn để chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét.

Hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.
Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ. 
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.
Huyện Con Cuông huy động máy móc xử lý điểm sạt lở Dốc Chó. Ảnh: Bảo Hân

Dốc Chó sạt lở, Quốc lộ 7 tiếp tục bị chia cắt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn ở huyện Con Cuông, Quốc lộ 7 đoạn qua Dốc Chó tiếp tục bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hiện các phương tiện chưa thể lưu thông do đất, đá từ phía ta luy dương tiếp tục sụt xuống với khối lượng lớn.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.