Nghệ An: Mở rộng khu kinh tế Đông Nam thêm 500 ha

(Baonghean) - Theo điều chỉnh qui hoạch tổng thể của Nghệ An đến năm 2020, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An sẽ được mở rộng về phía Tây khoảng 500ha.

Qui hoạch các khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Với diện tích đó, khu kinh tế sẽ có  tổng diện tích lên khoảng 23.000 ha theo hướng mở rộng về Tây Nam khu kinh tế - Vinh - Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Đồng thời điều chỉnh giảm diện tích các KCN Thọ Lộc, Khu A, D, KCN Nam Cấm theo hướng đưa dân cư có mật độ cao ra khỏi qui hoạch, điều chỉnh các khu đô thị số 3,4,5 thành khu công nghiệp.

 KKT Đông Nam Nghệ An  hiện có diện tích từ 20.026,47 ha lên 20.776,47 ha, bao gồm cả 750 ha Khu công nghiệp dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An (thuộc xã Hưng Chính, Thành phố Vinh) và các xã Hưng Tây, Hưng Đạo và Thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên).

Châu Lan