Nghệ An: Nghiêm cấm mọi hành vi bao che, bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An tại Công văn số 1763-CV/TU về “Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm TTATGT, từng bước “lập lại trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người thực thi pháp luật về giao thông”, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc đơn vị, địa phương tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh... Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện do người lái xe đã sử dụng rượu, bia điều khiển.

Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường thành phố Vinh. Ảnh: Vương Linh
Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường thành phố Vinh. Ảnh: Vương Linh

2. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, lên án hành vi sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tập trung cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả TNGT do vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, các quy định về xử lý vi phạm... Qua đó, hình thành thói quen, văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu, bia và không ngồi trên các phương tiện khi người lái xe đã sử dụng rượu, bia. Đồng thời, tạo dư luận đồng tình, ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong quá trình thi hành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, chỉ đạo tiếp tục xây dựng, phát triển phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm TTATGT”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe ” tới mọi tầng lớp nhân dân.

3. Rà soát, bổ sung nội dung “Không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia, đồ uống có cồn, chất kích thích” vào quy chế làm việc, nội quy của cơ quan, đơn vị, đề ra chế tài xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể liên quan; yêu cầu đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức viết cam kết không vi phạm nội dung nêu trên.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, người lao động thuộc đơn vị, địa phương phải phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an nói chung, cảnh sát giao thông nói riêng trong việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi chống đối và can thiệp dưới mọi hình thức đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy nếu để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm hoặc xử lý không nghiêm, không đúng quy định vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia hoặc sử dụng các chất kích thích.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, triển khai các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Trong đó:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng hiện có. Thường xuyên rà soát và ưu tiên nguồn lực xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn.

- Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thường xuyên biên tập, đăng tải tin bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT: Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của TNGT nói chung, TNGT do vi phạm nồng độ cồn nói riêng nhằm nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông, nghiêm túc thực hiện và hình thành văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

- Chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các thành viên trong việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg, ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 19/CT- UBND, ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh...

5. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xử lý vi phạm, phòng ngừa TNGT xảy ra, trọng tâm tăng cường công tác kiểm tra, xử lý thường xuyên, quyết liệt các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó:

- Trong quá trình xử lý đối với người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, phải gửi thông báo việc vi phạm đến đến thủ trưởng cơ quan, đơn vị để kiểm điểm, xử lý theo quy định. Đồng thời, gửi cơ quan ủy ban kiểm tra và cơ quan nội vụ cùng cấp để giám sát việc xử lý công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên vi phạm.

- Quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ không được giải quyết bất kỳ trường hợp nào can thiệp, xin bỏ qua vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định các đối tượng lợi dụng, giả mạo làm việc cho các cơ quan nhà nước, báo chí, lợi dụng mạng xã hội để tác động đến công tác xử lý của lực lượng công an... Nghiêm cấm mọi hành vi bao che, thay đổi, bỏ qua lỗi vi phạm đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức trong chấp hành pháp luật về TTATGT của người dân trên địa bàn.

7. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp tình hình công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên vi phạm TTATGT; định kỳ 6 tháng, 1 năm tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Thường trực Tỉnh ủy giao các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này.

tin mới

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

Huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển

(Baonghean.vn) - Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh, huyện Kỳ Sơn kiến nghị các cấp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để địa phương phát triển, trong đó, có 3 chính sách: mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ

(Baonghean.vn) - Dự án đường bộ cao tốc này dài 49,3 km, đã đưa vào khai thác 30 km từ ngày 29/4 vừa qua. Hiện còn hơn 19 km chưa khai thác thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2024. 

Cảm xúc tháng Năm trên quê hương Bác Hồ

Cảm xúc tháng Năm trên quê hương Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những ngày này người dân trên mọi miền Tổ quốc đã tìm về Kim Liên (Nam Đàn) – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về đây, tất cả đều dành tình yêu lớn lao đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, người đã hy sinh cả cuộc đời mình vì độc lập của dân tộc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/5

(Baonghean.vn) - Khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Sẽ thành lập Khu bảo tồn biển Hòn Ngư - Đảo Mắt...

Nghệ An kiến nghị Quốc hội phân cấp cho tỉnh một số nội dung cùng với bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển

Nghệ An kiến nghị Quốc hội phân cấp cho tỉnh một số nội dung cùng với bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh kiến nghị Trung ương phân cấp cho tỉnh một số nội dung cùng với bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển; cho phép thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao tỉnh, đầu tư các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao...

Sửa một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

Sửa một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.

Những con người thầm lặng ở Khu Di tích Kim Liên

Những con người thầm lặng ở Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Mỗi cán bộ, nhân viên của Khu Di tích Kim Liên, dù ở vai trò, vị trí nào, cũng có một niềm tự hào chung, đó là được làm việc tại quê Bác, hàng ngày được nhắc nhớ về Người, để nỗ lực, cố gắng không ngừng làm theo những điều Bác dạy.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân; 92/94 xã thuộc diện sáp nhập đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri; Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân… là những thông tin nổi bật ngày 15/5.

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/5

(Baonghean.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua hồ sơ dự thảo Nghị quyết về bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An; Nhiều cơ quan, đơn vị, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa giải ngân vốn đầu tư công; Cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất ở Hưng Tây, Hưng Nguyên...

Ra mắt cuốn sách 'Từ Việt Bắc về Hà Nội' - Tập 3 trong Bộ tiểu thuyết 5 tập 'Nước non vạn dặm' của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

Ra mắt cuốn sách 'Từ Việt Bắc về Hà Nội' - Tập 3 trong Bộ tiểu thuyết 5 tập 'Nước non vạn dặm' của tác giả Nguyễn Thế Kỷ

(Baonghean.vn) - Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nội” - Tập 3 trong Bộ tiểu thuyết 5 tập “Nước non vạn dặm”, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập sách của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/5

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người; 37.044 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT… là những thông tin nổi bật ngày 13/5.

Thành phố Vinh đề xuất thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè và cơ chế đặc thù về thu, chi trong các trường học

Thành phố Vinh đề xuất thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè và cơ chế đặc thù về thu, chi trong các trường học

(Baonghean.vn) - Thông qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, UBND TP. Vinh đề xuất, kiến nghị tỉnh 5 nội dung liên quan đến một số cơ chế, chính sách, trong đó, cho phép thành phố thí điểm thu phí dừng, đỗ xe ô tô trên lòng đường, vỉa hè và thực hiện cơ chế đặc thù về thu chi trong các trường học.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Người

(Baonghean.vn) - Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An luôn trân trọng những tình cảm đặc biệt thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê nhà, xem đó là tài sản vô giá của quê hương; từ đó quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Người.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/5

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/5

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên; ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri công nhân, lao động; Mở rộng không gian, nâng cấp tiêu chuẩn đô thị đối với 6 thị trấn... là những nội dung đăng tải hôm nay.