Nghệ An: Phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2016 đạt 46.000 tấn

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang đặt mục tiêu sản lượng nuôi trồng thủy sản năm 2016 đạt 46.000 tấn.

Nuôi tôm ở Nghi Quang (Nghi Lộc).

Năm 2016, Sở Nông nghiệp và PTNT đặt ra kế hoạch sản xuất 23.450 ha thủy sản, trong đó diện tích nuôi nước ngọt  21.000 ha, diện tích nuôi mặn lợ đạt 2.450 ha (nuôi tôm 1.320 ha). 

6 tháng đầu năm 2016 là thời điểm trọng tâm để nuôi trồng thủy sản năm 2016 nên Sở Nông nghiệp và PTNT đặt ra mục tiêu diện tích 18.800 ha/ 23.450 ha của năm 2016. Kiểm soát chất lượng giống và nuôi theo VietGAP là hai nhiệm vụ đang được ngành Nông nghiệp Nghệ An quan tâm.

Châu Lan