Nghệ An sẽ rà soát gần 9.500 doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế 2017

(Baonghean) - Thực hiện chương trình điều tra Quốc gia, ngày 26/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Phóng viên Báo nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh - Cục trưởng cục Thống kê tỉnh về công tác chuẩn bị Tổng điều tra trên địa bàn.

P.V: Xin đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa của Tổng điều tra kinh tế năm 2017?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh: Để phản ánh một cách toàn diện kết quả sản xuất kinh doanh của các ngành, các cấp, các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, tôn giáo, cuộc Tổng điều tra này nhằm đáp ứng 3 mục đích và ý nghĩa:

Thứ nhất là đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương;

Thứ hai, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2016 theo Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trong nước trên địa bàn tỉnh, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; Thứ ba, bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở, kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Đợt điều tra lần này cũng hướng tới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chịu sự điều tiết bởi Luật DN. Ảnh: Thu Huyền
Đợt điều tra lần này cũng hướng tới doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chịu sự điều tiết bởi Luật DN. Ảnh: Thu Huyền

P.V: Đây là cuộc Tổng điều tra có phạm vi rộng và số lượng đơn vị điều tra lớn; vậy còn có đối tượng, đơn vị điều tra nào không thuộc đơn vị Tổng điều tra lần này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh: Theo Phương án Tổng điều tra ban hành kèm Quyết định số 1896/QĐ - BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì đối tượng, đơn vị điều tra được quy định gồm: các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, thỏa mãn cả 3 điều kiện: (1) có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt động thuộc các ngành kinh tế; (2) có chủ thể sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; và có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh.

Các đơn vị điều tra của Tổng điều tra được chia thành 4 khối: (1) Khối doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hạch toán kinh tế độc lập, được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là doanh nghiệp); các cơ sở trực thuộc doanh nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; (2) Khối hành chính, sự nghiệp gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, hội, các cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, có sử dụng con dấu và tài khoản riêng, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; (3) Khối cá thể gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; và cuối cùng là khối tôn giáo gồm các cơ sở thuộc các loại tôn giáo được Nhà nước công nhận, các cơ sở tín ngưỡng. 

Tuy nhiên, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 không bao gồm các đối tượng sau: các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (vì đã điều tra trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016) và các đoàn ngoại giao, đại sứ quán, lãnh sự quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

P.V: Đồng chí có thể cho biết thời điểm và nội dung của Tổng điều tra kinh tế năm 2017? 

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh: Cuộc Tổng điều tra năm 2017 được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp bắt đầu từ ngày 1/3/2017, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31/5/2017; Giai đoạn 2: thực hiện thu thập thông tin về các cơ sơ sản xuất kinh doanh thuộc khối cá thể và tôn giáo bắt đầu từ ngày 1/7/2017, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2017. 

Theo kế hoạch sẽ công bố kết quả tổng hợp nhanh vào tháng 12/2017 và số liệu chính thức sẽ được công bố vào quý III/2018.

Lãnh đạo tỉnh hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu Dự án cảng biển Vissai tại Nghi Lộc.
Sản xuất tại nhà máy Royal Foods - KCN Nam Cấm. Ảnh: Thu Huyền

Nội dung Tổng điều tra tập trung vào 6 nhóm thông tin  sau:

Nhóm thông tin chung về cơ sở; Nhóm thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; Nhóm thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Nhóm thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm thông tin về tình hình tiếp cận các nguồn vốn của doanh nghiệp; và nhóm thông tin về chuyên đề của doanh nghiệp.

P.V: Với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra của tỉnh, đồng chí có thể cho biết Nghệ An đã và đang chuẩn bị như thế nào cho công tác tổng điều tra?

Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh: Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, ở Nghệ An công tác chuẩn bị Tổng điều tra đã vào cuộc một cách tích cực và đang diễn ra theo đúng phương án, kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương. Đó là đã thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc TĐT các cấp từ tỉnh đến xã với lực lượng tham gia 2745 người; hoàn thành công tác rà soát và lập danh sách 9.493 doanh nghiệp trên địa bàn.

Do tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, nên vào ngày 22/2/2017 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017; đồng thời triển khai xong hội nghị cấp tỉnh với nhiều nội dung quan trọng. Hiện nay Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã cũng đang tích cực tiến hành rà soát, lập danh sách thực tế các đơn vị điều tra khối hành chính, sự nghiệp.

Cán bộ Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT ứng dụng phần mềm MobiWork vào quản lý hạ tầng giao thông đường bộ. Ảnh: Thanh Lê.
Cán bộ Ban quản lý dự án vốn sự nghiệp Sở GTVT ứng dụng phần mềm MobiWork vào quản lý hạ tầng giao thông đường bộ. Ảnh: Thanh Lê.

Để đảm bảo điều tra đúng tiến độ trong nửa thời gian còn lại của tháng 3, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thành tiếp một số nội dung công việc để có thể đến ngày 1/4/2017 đồng loạt ra quân trên địa bàn toàn tỉnh khối hành chính, sự nghiệp. Đó là: tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu cho giảng viên, giám sát viên cấp huyện, tiếp đó Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tiến hành tuyển chọn cán bộ làm điều tra viên, tổ chức các lớp tập huấn cho điều tra viên tại địa phương mình.

Một trong những nội dung quan trọng không thể thiếu trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra mà Ban chỉ đạo các cấp cần thực hiện là tiếp nhận và phân phối mẫu biểu điều tra, tài liệu truyên truyền, văn phòng phẩm, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo mục đích, yêu cầu Tổng điều tra… 

Như vậy, trong thời gian qua công tác chuẩn bị Tổng điều tra trên địa bàn Nghệ An đã được tổ chức hết sức tích cực, chu đáo, chặt chẽ và với sự quyết tâm cao trong những ngày tới, có thể khẳng định đến ngày 1/4/2017 Nghệ An sẵn sàng ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 với khí thế thành công tốt đẹp.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Việt Phương

(Thực hiện)

tin mới

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ TP Vinh. Ảnh: Hải An

Hàng lậu, hàng giả vẫn hoành hành tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có sự vào cuộc xử lý từ các lực lượng chức năng, tuy nhiên, vấn nạn hàng lậu, hàng giả ở Nghệ An vẫn hoành hành, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

'Oan' cho xe điện khi bị cấm sạc pin dưới hầm chung cư

'Oan' cho xe điện khi bị cấm sạc pin dưới hầm chung cư

Các chuyên gia cho rằng, việc siết chặt các quy định an toàn về sạc pin cho xe máy, xe đạp điện tại hầm chung cư là cần thiết. Nhưng thay vì cấm vô tội vạ ảnh hưởng đến đời sống của người dân thì cần tìm những giải pháp căn cơ, khoa học hơn.

Giá đường tăng kỷ lục, doanh nghiệp Nghệ An đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất

Giá đường tăng kỷ lục, doanh nghiệp Nghệ An đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ sản xuất

(Baonghean.vn) -Theo đà tăng của giá đường thế giới, thị trường đường trong nước nói chung và Nghệ An nói riêng đã có nhiều khởi sắc. Lợi nhuận tăng, thị trường tiêu thụ khả quan, các doanh nghiệp mía đường tập trung đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu, người dân yên tâm sản xuất, gắn bó với cây mía…

Xuân Hoàng

Nông dân xã biên giới Nghệ An nuôi lợn đen chỉ bằng rau rừng

(Baonghean.vn) - Vào khu vực chăn nuôi tập trung của bản Pục, xã biên giới Nậm Giải, huyện Quế Phong, mới thấy được ý chí vươn lên, không trông chờ, ỷ lại của đồng bào các dân tộc nơi đây. Từ chăn nuôi lợn, trâu, bò… một số hộ dân bản Pục có nguồn thu cả trăm triệu đồng/năm.

Điều tiết nước

Vận hành điều tiết nước hồ chứa các Nhà máy Thủy điện Chi Khê (Con Cuông) và Khe Bố (Tương Dương)

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành Công văn về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông và thuỷ điện Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nghệ An cần có giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Nghệ An cần có giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, Nghệ An cần có giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực, tạo động lực cho phát triển, rà soát, cập nhật các danh mục dự án để kêu gọi đầu tư phù hợp với điều kiện mới, đáp ứng nhu cầu phát triển.

Hồ điều hoà 1 ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Đây là hồ điều hoà lớn nhất thành phố Vinh ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Trân Châu

Những 'lá phổi xanh' ở đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Cùng với quá trình phát triển, thành phố Vinh đã quan tâm đầu tư hạ tầng cấp thoát nước và phát triển các mảng xanh, khu công viên, hồ nước..., góp phần  điều hòa khí hậu.