Nghệ An sẽ thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên

(Baonghean.vn) – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Vinh cho biết, Tỉnh đoàn sẽ chủ trì tổ chức cuộc thi viết về ý tưởng khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Cơ sở chế biến chè của đoàn viên Lê Ngọc Phúc, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương có doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Đề án hỗ trợ thanh niên Nghệ An khởi nghiệp phát triển kinh tế đang được đơn vị này xây dựng sau khi nhận được sự đồng ý về chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Theo đó, Đề án này sẽ tập trung vào các nội dung như: tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ, tin học, pháp luật; tham quan, tập huấn để nâng cao nhận thức và ý chí quyết tâm cho những ĐVTN có nguyện vọng khởi nghiệp tham gia.

Tỉnh đoàn cũng sẽ chủ trì, tổ chức cuộc thi viết về ý tưởng khởi nghiệp và sản xuất kinh doanh trong ĐVTN. Từ đó, hình thành nên kho ý tưởng để hỗ trợ ĐVTN trong quá trình khởi nghiệp. Hàng năm, đơn vị này sẽ lựa chọn 3- 5 ý tưởng khả thi nhất để hỗ trợ nguồn vốn triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Đề án có quy chế thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với sự tham gia của cán bộ các sở ngành, nhà khoa học trẻ, lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, phân tích, đánh giá tính khả thi các dự án, mô hình kinh tế khởi nghiệp cho thanh niên trước khi thực hiện…

Đề án cũng tiếp tục khẳng định, đẩy mạnh và phát huy vai trò của lực lượng TNXP trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hàng năm, Tỉnh đoàn giao sẽ chỉ tiêu cho mỗi đơn vị TNXP hỗ trợ ít nhất cho 2 ĐVTN khởi nghiệp, thông qua các hoạt động như: trực tiếp hướng dẫn sản xuất, hỗ trợ giống cây con, tiêu thụ sản phẩm…

Dự kiến Đề án sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ngay trong quý I, năm 2017.

Thành Duy