Nghệ An: Thực hiện tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền về sự kiện chính trị đặc biệt này.
Tuyến đường rực màu cờ ở huyện miền núi Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 134-CV/BTGTU, ngày 04/01/2021. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bám sát Kế hoạch số 223-KH ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 72-HD/BTGTU, ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, banner… tại địa phương, đơn vị mình từ ngày 20/01/2021 đến ngày 05/02/2021.

Các đại biểu tham quan triển lãm tranh cổ động tấm lớn chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Đức Anh

Các đơn vị, địa phương cũng được yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cần chú trọng thông tin về thành tựu đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng trên hệ thống phát thanh cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Người dân huyện Tương Dương treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày lễ của đất nước. Ảnh: Đình Tuân

Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về Đại hội trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, YouTube, Lotus, Mocha, VCNET…). Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức Đại hội để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương và công tác nhân sự Đại hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về tinh thần đổi mới của Đại hội, những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời đưa tin các hoạt động trước, trong và sau Đại hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy