Nghệ An trình Trung ương công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM

(Baonghean.vn) - Các thành viên trong Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã thảo luận, bỏ phiếu thống nhất trình công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM trong năm 2017.

Chiều 19/3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh để thảo luận bỏ phiếu, xem xét trình công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM năm 2017. Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Hoàng

 

Sau 7 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, hệ thống giao thông trên địa bàn 23 xã của huyện Nam Đàn đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đạt chuẩn; 100% số xã, thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn theo quy định; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2017 là 36 triệu đồng/người/năm. 23/23 số xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9/9 tiêu chí NTM của huyện đã đạt chuẩn
 
Hội đồng thẩm định NTM tỉnh tham quan mô hình sản xuất rau an toàn tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Căn cứ vào báo cáo thẩm tra của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, Ban tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu, 100% số phiếu thống nhất huyện Nam Đàn đủ điều kiện để về đích NTM năm 2017.

Kết quả này là cơ sở để Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ trình Văn phòng Điều phối NTM Trung ương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Nam Đàn đạt chuẩn NTM năm 2017.