Nghệ thuật thương lượng và đàm phán được chuyển giao cho CEO

(Baonghean.vn) - Chiều 23/10 tại TP.Vinh,  Trường Đại học kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển Nghệ An, Trường Doanh nhân Top Olympia, tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp chuyên sâu- Giám đốc điều hành doanh nghiệp (CEO).

Các học viên tham dự lễ tốt nghiệp.

Đây là lớp CEO thứ 2 của kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh hội nhập năm 2016, lớp thứ 8 của Đề án bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012- 2015 có tính đến năm 2020.

Sau gần 3 tháng triển khai, với 28 buổi học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật, 55 học viên tham gia khóa học đã học 7 chuyên đề. Tham gia đợt huấn luyện này các cán bộ doanh nghiệp được trang bị, chuyển giao những kỹ năng như: Văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo và quản trị nguồn nhân lực, quản trị thương hiệu và tiếp thị, kỹ năng thuyết trình và tổ chức điều hành cuộc họp dành cho lãnh đạo, quản trị sự thay đổi, kiến thức về thuế, kế toán dành cho CEO, CEO với nghệ thuật thương lượng và đàm phán.

Kinh doanh ngày càng cần nhiều kỹ năng trong cạnh tranh thời hội nhập. Ảnh minh họa

 Khóa học đã trang bị cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh những kiến thức và kỹ năng cốt yếu để có khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh, năng động, thích nghi với sự thay đổi của môi trường kinh doanh, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo quản lý doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Cô Nguyễn Thị Mai Anh, Hiệu Phó Trường đại học kinh tế Nghệ An trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Với sự chuyển giao của các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh, các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý để áp dụng thành công vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời xây dựng đội ngũ doanh nhân tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh, tạo nhiều việc làm cho người lao động và đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

                                                                                                                                                                      Quỳnh Lan