#nghỉ tết

44 kết quả

CNVS

Tiền lương làm việc trong Tết Âm lịch

Trong những ngày Tết Âm lịch hầu hết người lao động được nghỉ Tết nhưng cũng có những người vẫn làm việc xuyên Tết. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về vấn đề tiền lương trong ngày Tết mình được nhận như thế nào theo đúng Luật.