Nhà gửi xe 3 tầng của công nhân ở khu công nghiệp Nam Cấm

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tại KKT Đông nam và các KCN trên địa bàn tỉnh có 61 doanh nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động.

Trong thời gian qua, Ban quản lý KKT Đông Nam đã vận động, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng công trình phục vụ cán bộ CNV và người lao động.

Công ty MASAN tại KCN Nam Cấm đầu tư xây dựng nhà gửi xe 3 tầng phục vụ cán bộ CNV
Công ty nhựa Tiền Phong đầu tư xây dựng nhà ăn phục vụ cán bộ, người lao động.
Khu nhà ở của Công nhựa Tiền Phong tại KCN Nam Cấm.

 Theo Ban quản lý KKT Đông Nam, hiện ở KCN Nam Cấm có nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng công trình có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho cán bộ, người lao động như: nhà ở, nhà ăn tập thể, nhà gửi xe... Nhờ đó, giúp cho cán bộ, người lao động yên tâm sản xuất và ổn định cuộc sống, gắn bó với doanh nghiệp.

Công ty TNHH Prex Vinh tại Cụm công nghiệp Lạc Sơn - Đô Lương xây dựng nhà gửi xe kết hợp với phòng ăn tập thể.

 Với sự nỗ lực đầu tư công trình của doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc bảo đảm trật tự, an ninh và tạo môi trường thu hút đầu tư vào Nghệ An.

Hoàng Vĩnh