#nhà văn hóa

18 kết quả

Nhà văn hóa xóm

Thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa: Hiệu quả từ huy động nguồn lực ở xã Tăng Thành (Yên Thành)

(Baonghean.vn) - Với những cách làm hợp lòng dân, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở  trên địa bàn xã Tăng Thành (Yên Thành) đã được xây dựng đạt chuẩn. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa

Điểm sáng xây dựng thiết chế văn hóa ở Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển, nhiều phường, xã trên địa bàn đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao. Điều này có ý nghĩa thiết thực hướng tới mục tiêu trở thành đô thị loại III của thị xã.
Nhà văn hóa bản Lưu Hòa bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, người dân thiếu nơi sinh hoạt.

Nhà văn hóa cộng đồng nửa tỷ đồng bị bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Nhiều công trình nhà văn hóa cộng đồng ở các bản làng của huyện vùng cao Kỳ Sơn hiện nay bị xuống cấp, hư hỏng, bị bỏ hoang gây lãng phí lớn, trong khi đó người dân phải chuyển sinh hoạt văn hóa, hội họp về nhà riêng của dân.
Xây dựng nông thôn mới vùng biển: Nhiều cái khó

Xây dựng nông thôn mới vùng biển: Nhiều cái khó

(Baonghean) - Đến nay, sau 6 năm (2011-2016) triển khai xây dựng nông thôn mới, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, trong đó có vùng ven biển. Nhiều xã vùng biển đã nỗ lực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đặc biệt sự đồng thuận của người dân trong việc hiến đất, đóng góp tiền để xây dựng NTM.
Đề án giải quyết tình trạng 'mượn nhà dân để họp'

Đề án giải quyết tình trạng 'mượn nhà dân để họp'

(Baonghean.vn) - Xác định nhà văn hóa thôn có vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, Đảng bộ xã miền biển Sơn Hải (Quỳnh Lưu) đã ban hành đề án xây dựng mạng lưới nhà văn hóa thôn gắn với nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đã đem lại những hiệu quả thiết thực.