Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

Thái Nguyễn

(Baonghean.vn) - Cần kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường tìm cách xâm nhập, tác động, "chuyển hóa" Việt Nam đi theo "quỹ đạo" của chúng, trước mắt là nhằm hạ bệ nền tảng tư tưởng Đảng, đồng thời kích hoạt "cách mạng màu" thông qua mạng lưới "xã hội dân sự" để làm thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam, mục tiêu cuối cùng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thể chế chính trị ở Việt Nam; trong chiến lược thâm độc này, chúng sử dụng 5 âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau đây:

Thứ nhất là âm mưu, thủ đoạn phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, khác với sự chống phá thông qua sách, báo, tạp chí, truyền đơn thẩm lậu như trước đây, các thế lực thù địch tung ra những thông tin xấu, độc, lợi dụng sức lan tỏa của internet đưa tin dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tập hợp, phát triển lực lượng, các thế lực thù địch và phần tử phản động chống đối thường tập trung móc nối, lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gần đây chúng có xu hướng móc nối vào số đối tượng có tiền án, nghiện hút, giang hồ mạng... để truyền bá "lối sống phương tây", công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các thế lực thù địch sử dụng mạng lưới Internet để đăng bài, thông tin chống phá cách mạng Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Các thế lực thù địch sử dụng mạng lưới internet để đăng bài, thông tin chống phá cách mạng Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Thứ hai là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng triệt để các loại hình, phương tiện truyền thông như mạng xã hội, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng, thành phần bất mãn trên địa bàn tham gia vào các hội, nhóm, tổ chức phản động như "Hội dân oan", "Hội tù nhân lương tâm", "Hội văn đoàn độc lập", "Hội nhà báo Việt Nam độc lập", "Khối 8406"..., đồng thời kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia gây rối, làm mất trật tự, chống đối chính quyền; từ đó tiếp tục quay phim phát tán trên mạng xã hội “báo cáo” với các tổ chức phản động ở nước ngoài để kiếm tiền tài trợ cho những hoạt động này, đồng thời bóp méo sự thật, gây hiểu lầm về những sự việc đang diễn ra ở trên địa bàn tỉnh và đất nước ta.

Chúng khai thác, lợi dụng các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tư sản phương tây... Hành vi của các đối tượng này nằm trong hoạt động phục vụ “ảo vọng” lật đổ chính quyền Nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba là thủ đoạn phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng. Chúng lợi dụng một số vấn đề còn hạn chế để phủ nhận sạch trơn những giá trị, những thành quả hết sức to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Để thực hiện âm mưu đó, các tổ chức phản động như “Việt Tân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Ủy ban cứu người vượt biển”... tiếp tục tìm chọn, móc nối, lôi kéo số công dân ở Nghệ An và một số địa phương tham gia các tổ chức phản động và thực hiện các hoạt động chống phá ở nước ngoài (tính riêng từ năm 2016 đến nay đã phát hiện 80 trường hợp có liên quan).

Chúng còn móc nối, liên kết với các hội nhóm chống đối trong “Cộng đồng người Việt”, tổ chức và thông qua các chương trình “hội luận”, gặp gỡ, tiếp xúc số lao động, sinh viên người Việt tại các nước để tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng”; đưa một số đối tượng ở nội địa sang các nước để tổ chức huấn luyện, đào tạo. Các đối tượng phản động, chống đối được sự hậu thuẫn của số chức sắc tôn giáo cực đoan đã nhiều lần tổ chức các buổi “hội thảo”, “gặp mặt”, tập huấn về “dân chủ”, “nhân quyền”, tổ chức “hiệp thông cầu nguyện”, trương băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chính trị xấu trong các cơ sở thờ tự để quay phim, phát tán trên không gian mạng cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong.

 Từ  năm 2010 đến nay, các đối tượng phản động trong, ngoài đã thành lập mới 5 hội nhóm trá hình, tiến hành hơn 80 cuộc tụ tập, gặp mặt, liên kết, tập hợp lực lượng với hơn 300 lượt đối tượng tham gia nhằm công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ngay tại địa bàn.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam ảnh 2
Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 20/4/2020. Ảnh: P.V

Thứ tư là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kích động gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh các đối tượng phản động, thì những phần tử cơ hội, thiếu hiểu biết cũng vô tình hoặc cố ý đã “tiếp tay” cho các hoạt động chống đối chính quyền khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận, như: Tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ năm 2018, tung tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, về dịch bệnh Covid-19...

Hay cả những vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính, thu các loại thuế... cũng bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng phản ánh dưới lăng kính méo mó, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội nhằm tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ năm là âm mưu, thủ đoạn nhằm hạ bệ thần tượng; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Ở dạng này, các thế lực thù địch tấn công vào đời tư của lãnh tụ, các cá nhân lãnh đạo; xuyên tạc mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo; xuyên tạc, bóp méo những quyết định của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các thời kỳ để từ đó hạ uy tín, với mục đích sâu xa là phủ nhận bản chất tốt đẹp, ưu Việt của Đảng và Nhà nước ta.

Một số các phần tử phản động trên địa bàn như Hồ Đức Hòa, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Năng Tĩnh và đồng bọn... đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,... Các đối tượng này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy tố, xét xử trước pháp luật, nhưng một số kẻ sau khi mãn hạn tù vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Nhìn ra thế giới, thấy được minh chứng rõ ràng nhất, đó là hầu hết những biến động chính trị, trong đó có những biến động lớn được xem là "cách mạng màu" từ thập niên đầu của thế kỷ XXI đến nay, như tại Tunisia, Syria, Iran, Irắc, Ucraina, và mới đây nhất là HongKong, Myanma... đều phần nhiều liên quan đến thông tin xấu độc.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam ảnh 3
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Trước tình hình đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo tại cơ sở để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, từ đó sẽ "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" khiến các thế lực thù địch dần dần không còn "đất" để xuyên tạc, chống phá.

Tin mới

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh và phòng thủ dân sự Nghệ An

Đoàn công tác Bộ Tài chính làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh và phòng thủ dân sự Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời đi kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.
Công nghiệp

Nghệ An: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng hơn 10%

(Baonghean.vn) - Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2022 của Nghệ An tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2021, tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như linh kiện điện tử, phân bón, thức ăn gia súc,... giảm do gặp khó khăn về vùng nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa địa phương,..
Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án

Các ngành Khối Nội chính cho ý kiến về tình hình xử lý các vụ việc, vụ án

(Baonghean.vn) - Sáng 28/6, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 6. Tham dự có các đồng chí: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
V.League 2022: Cuộc đua tứ mã?

V.League 2022: Cuộc đua tứ mã?

(Baonghean.vn) - Màn khởi động trước khi vòng 5 V.League 1-2022 diễn ra gồm các giải tứ hùng ở Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình…, trận đấu bù vòng 3 giữa Nam Định và Hà Nội FC, Câu lạc bộ Viettel tham gia vòng bảng AFC Cup… đang cho thấy sự nghiêm túc, cầu thị nhằm kiểm tra lực lượng, thử nghiệm sơ đồ chiến thuật của câu lạc bộ bóng đá để sẵn sàng cho cuộc đua đường dài phía trước.
Phòng, chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng 'Chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu' - Bài 1: Vi phạm liên quan đến đất đai

(Baonghean.vn) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên về công tác này. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm xây dựng chỉnh đốn Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền Nhà nước.
Nắng nóng, dưa bở Cửa Lò giá bán cao gấp đôi vẫn ‘cháy hàng’

Nắng nóng, dưa bở Cửa Lò giá bán cao gấp đôi vẫn ‘cháy hàng’

(Baonghean.vn) - Những ngày cao điểm nắng nóng, nông dân phường Nghi Hương (TX.Cửa Lò) và xã Nghi Thạch (Nghi Lộc) bước vào vụ thu hoạch dưa bở. Đây là vụ dưa thứ 2 trong năm, nắng nóng gay gắt, thức quả giải nhiệt này được nhiều người ưa chuộng nên giá bán tăng cao và không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường…
Thông tin nổi bật ngày 27/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.
Trường tiên tiến

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

(Baonghean.vn) -  Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu.