Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cần kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt.

Thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường tìm cách xâm nhập, tác động, "chuyển hóa" Việt Nam đi theo "quỹ đạo" của chúng, trước mắt là nhằm hạ bệ nền tảng tư tưởng Đảng, đồng thời kích hoạt "cách mạng màu" thông qua mạng lưới "xã hội dân sự" để làm thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam, mục tiêu cuối cùng của chúng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thể chế chính trị ở Việt Nam; trong chiến lược thâm độc này, chúng sử dụng 5 âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau đây:

Thứ nhất là âm mưu, thủ đoạn phủ nhận các luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện nay, khác với sự chống phá thông qua sách, báo, tạp chí, truyền đơn thẩm lậu như trước đây, các thế lực thù địch tung ra những thông tin xấu, độc, lợi dụng sức lan tỏa của internet đưa tin dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tập hợp, phát triển lực lượng, các thế lực thù địch và phần tử phản động chống đối thường tập trung móc nối, lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và gần đây chúng có xu hướng móc nối vào số đối tượng có tiền án, nghiện hút, giang hồ mạng... để truyền bá "lối sống phương tây", công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các thế lực thù địch sử dụng mạng lưới Internet để đăng bài, thông tin chống phá cách mạng Việt Nam. Ảnh chụp màn hình
Các thế lực thù địch sử dụng mạng lưới internet để đăng bài, thông tin chống phá cách mạng Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Thứ hai là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phủ định các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng triệt để các loại hình, phương tiện truyền thông như mạng xã hội, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... để tuyên truyền, lôi kéo các đối tượng, thành phần bất mãn trên địa bàn tham gia vào các hội, nhóm, tổ chức phản động như "Hội dân oan", "Hội tù nhân lương tâm", "Hội văn đoàn độc lập", "Hội nhà báo Việt Nam độc lập", "Khối 8406"..., đồng thời kích động người dân thiếu hiểu biết tham gia gây rối, làm mất trật tự, chống đối chính quyền; từ đó tiếp tục quay phim phát tán trên mạng xã hội “báo cáo” với các tổ chức phản động ở nước ngoài để kiếm tiền tài trợ cho những hoạt động này, đồng thời bóp méo sự thật, gây hiểu lầm về những sự việc đang diễn ra ở trên địa bàn tỉnh và đất nước ta.

Chúng khai thác, lợi dụng các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tư sản phương tây... Hành vi của các đối tượng này nằm trong hoạt động phục vụ “ảo vọng” lật đổ chính quyền Nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba là thủ đoạn phủ định giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả cách mạng. Chúng lợi dụng một số vấn đề còn hạn chế để phủ nhận sạch trơn những giá trị, những thành quả hết sức to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Để thực hiện âm mưu đó, các tổ chức phản động như “Việt Tân”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Ủy ban cứu người vượt biển”... tiếp tục tìm chọn, móc nối, lôi kéo số công dân ở Nghệ An và một số địa phương tham gia các tổ chức phản động và thực hiện các hoạt động chống phá ở nước ngoài (tính riêng từ năm 2016 đến nay đã phát hiện 80 trường hợp có liên quan).

Chúng còn móc nối, liên kết với các hội nhóm chống đối trong “Cộng đồng người Việt”, tổ chức và thông qua các chương trình “hội luận”, gặp gỡ, tiếp xúc số lao động, sinh viên người Việt tại các nước để tuyên truyền, lôi kéo phát triển lực lượng”; đưa một số đối tượng ở nội địa sang các nước để tổ chức huấn luyện, đào tạo. Các đối tượng phản động, chống đối được sự hậu thuẫn của số chức sắc tôn giáo cực đoan đã nhiều lần tổ chức các buổi “hội thảo”, “gặp mặt”, tập huấn về “dân chủ”, “nhân quyền”, tổ chức “hiệp thông cầu nguyện”, trương băng rôn, khẩu hiệu có nội dung chính trị xấu trong các cơ sở thờ tự để quay phim, phát tán trên không gian mạng cung cấp cho các tổ chức phản động lưu vong.

 Từ  năm 2010 đến nay, các đối tượng phản động trong, ngoài đã thành lập mới 5 hội nhóm trá hình, tiến hành hơn 80 cuộc tụ tập, gặp mặt, liên kết, tập hợp lực lượng với hơn 300 lượt đối tượng tham gia nhằm công khai hóa tổ chức chính trị đối lập ngay tại địa bàn.

Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 20/4/2020. Ảnh: P.V
Quang cảnh phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, ngày 20/4/2020. Ảnh: P.V

Thứ tư là âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm để kích động gây mất ổn định chính trị - xã hội. Bên cạnh các đối tượng phản động, thì những phần tử cơ hội, thiếu hiểu biết cũng vô tình hoặc cố ý đã “tiếp tay” cho các hoạt động chống đối chính quyền khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận, như: Tung tin vỡ đập Thủy điện Bản Vẽ năm 2018, tung tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em ở các vùng quê, về dịch bệnh Covid-19...

Hay cả những vấn đề liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính, thu các loại thuế... cũng bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng phản ánh dưới lăng kính méo mó, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội nhằm tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Thứ năm là âm mưu, thủ đoạn nhằm hạ bệ thần tượng; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Ở dạng này, các thế lực thù địch tấn công vào đời tư của lãnh tụ, các cá nhân lãnh đạo; xuyên tạc mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo; xuyên tạc, bóp méo những quyết định của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong các thời kỳ để từ đó hạ uy tín, với mục đích sâu xa là phủ nhận bản chất tốt đẹp, ưu Việt của Đảng và Nhà nước ta.

Một số các phần tử phản động trên địa bàn như Hồ Đức Hòa, Hoàng Đức Bình, Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Năng Tĩnh và đồng bọn... đã “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,... Các đối tượng này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, truy tố, xét xử trước pháp luật, nhưng một số kẻ sau khi mãn hạn tù vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Nhìn ra thế giới, thấy được minh chứng rõ ràng nhất, đó là hầu hết những biến động chính trị, trong đó có những biến động lớn được xem là "cách mạng màu" từ thập niên đầu của thế kỷ XXI đến nay, như tại Tunisia, Syria, Iran, Irắc, Ucraina, và mới đây nhất là HongKong, Myanma... đều phần nhiều liên quan đến thông tin xấu độc.

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng
Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác tuyên truyền tới người dân. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

Trước tình hình đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo tại cơ sở để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, từ đó sẽ "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" khiến các thế lực thù địch dần dần không còn "đất" để xuyên tạc, chống phá.

tin mới

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, trên cả 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 trên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí.

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Tại Gala đặc biệt “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tri ân những đóng góp tích cực của cộng đồng người Nghệ, đồng thời kỳ vọng rằng người Nghệ muôn phương sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, qua đó khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An cũng như lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày bầu cử đầu tiên (24/2/1946) đến nay, trải qua 78 năm với 18 khóa bầu cử, HĐND tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Qua các giai đoạn, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.