Nợ thuế vận tải tư nhân ở Nam Đàn trên 2,5 tỷ đồng

(Baonghean.vn) – Tin từ Chi cục thuế Nam Đàn cho biết: Trên địa bàn hiện có 220 phương tiện vận tải đăng ký kê khai thuế. Đến 15/7, nợ thuế vận tải tư nhân trên địa bàn còn 2,573 tỷ đồng.  

Vận chuyển gạch ngói ở Nam Giang - Nam Đàn.

Nam Đàn hiện có 220 xe đăng ký kê khai thuế, bình quân mức thu thuế 560.000 đồng/tháng. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm thu thuế từ vận tải tư nhân mới đạt khoảng 40% kế hoạch. Số nợ kéo dài và khó thu.

Một số xã có số nợ thuế vận tải cao như: Thị trấn 161 triệu đồng, Vân Diên 444 triệu đồng, Nam Nghĩa 86 triệu, Nam Kim 51 triệu đồng, Hồng Long 136 triệu đồng, Khánh Sơn 123 triệu đồng, Nam Xuân 93 triệu đồng...

Thuế vận tải tư nhân hiện rất khó quản lý khi các xe chạy thường xuyên khắp nơi, không kinh doanh cố định và mua bán, thay tên đổi chủ liên tục, trong khi phương pháp quản lý lại thiếu và yếu. Ngoài ra, theo Chi cục thuế Nam Đàn cho biết, từ khi tỉnh bãi bỏ các điểm thu thuế tại các trạm đăng kiểm, chi cục thuế rất khó tìm các xe tải để thu thuế và nhiều xe không phối hợp để nộp thuế.

Cơ chế phối hợp thu thuế  này hiện nay các chi cục đang dựa vào các xã, phường, công an tuy nhiên cơ chế phối hợp chưa rõ . Mới đây huyện Nam Đàn đã thành lập đoàn liên ngành để tăng cường thu thuế vận tải.

Trân Châu