#nông nghiệp nông thôn

6 kết quả

Hội ND

Nghệ An: Hơn 180.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho nông dân.
Nỗ lực xây dựng bền vững các tiêu chí

Nỗ lực xây dựng bền vững các tiêu chí

(Baonghean) - Những năm qua, Thanh Chương đã xây dựng được 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thanh Lĩnh, Thanh Dương, Thanh Giang, Thanh Đồng, Thanh Văn, Thanh Tiên, Thanh Hưng, Thanh Liên và Thanh Lương và 12 xã đạt 15 tiêu chí.