Phát động Giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động Giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2015-2016. 
 
Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Việc phát động Giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần thiết thực cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 
 
Theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, đồng Trưởng ban Tổ chức, đây là giải thưởng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực với việc an sinh xã hội. Giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Đề án của Chính phủ thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, đặc biệt là Luật bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế. Giải góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ghi nhận, cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí, các nhà báo, cộng tác viên có những bài viết xuất sắc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
 
Tác phẩm tham dự Giải tập trung vào các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là về nội dung Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; nêu bật vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và tập thể sử dụng lao động... trong công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án của Chính phủ về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020. 
 
Nội dung tác phẩm cũng có thể biểu dương các cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo đạt hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế; nêu những gương điển hình của đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế; đồng thời, phản ánh thực trạng, nêu rõ nguyên nhân và giải pháp đối với những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương, đơn vị nhất là các hành vi chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đấu tranh ngăn chặn các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 
 
Các loại hình báo chí được tham dự Giải gồm báo in (báo, tạp chí), báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo điện tử. Thể loại tác phẩm báo chí bao gồm bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí, tọa đàm-giao lưu.
 
Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa năm tác phẩm dự Giải. Tác phẩm tham dự Giải phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao, là sáng tạo lần đầu của tác giả, bản gốc, được các phương tiện thông tin đại chúng trong nước đăng tải, phát sóng kể từ ngày phát động Giải đến hết ngày 31/10/2016 và chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào. 
 
Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành bảo hiểm xã hội do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đều có đủ điều kiện tham dự Giải. Bài dự thi gửi về Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam (59 Lý Thái Tổ, Hà Nội), email: bannghiepvu.hnb@gmail.com. 
 
Cơ cấu giải thưởng bao gồm 49 giải, trong đó có một giải đặc biệt, 11 giải cho truyền hình, 33 giải cho các loại hình báo chí khác, bốn giải tập thể với tổng giá trị 365 triệu đồng. 
 
Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho rằng để có thể đạt được con số 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 21, những khó khăn thách thức đặt ra cho ngành hết sức nặng nề. 
 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Đây cũng chính là mục đích để Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Giải báo chí toàn quốc về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2015-2016./. 
Theo vietnamplus