Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững

Nguyễn Văn Thông (Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đồng chí nhấn mạnh, huyện cần nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý và khai thác các chương trình, dự án trên địa bàn. Báo Nghệ An xin giới thiệu đến bạn đọc.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và vinh dự khi trở thành một phần của sự kiện chính trị hết sức quan trọng của huyện - đó là được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đoàn công tác của tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý cùng 236 đại biểu, đại diện cho 5.272 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự Đại hội. Xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mừng, lời chúc sức khỏe và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững ảnh 1
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong. Ảnh: Thanh Lê

 Thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong đã phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực có chuyển biến tích cực, nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả được triển khai và nhân rộng. Hình thành nhiều mặt hàng, sản phẩm thế mạnh của huyện như: chanh leo, chè hoa vàng, lúa japonica, bon bo, cây dược liệu, mía nguyên liệu…

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm, gìn giữ và phát huy. Sự nghiệp giáo dục thường xuyên được chăm lo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện. Các chính sách đối với đồng bào miền núi, chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, huyện đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Chủ động thực hiện công tác phối hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh và tăng cường đoàn kết hữu nghị với các địa phương của nước bạn Lào tiếp giáp với huyện.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm và đạt được kết quả thiết thực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định về nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong đã giành được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ huyện Quế Phong cần nghiêm túc nhận rõ và tập trung bàn giải pháp khắc phục một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. Đó là: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người chưa đạt mục tiêu Nghị quyết. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn hạn chế; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra. Một số công trình, dự án chậm phát huy hiệu quả. Chất lượng dạy và học còn thấp so với yêu cầu chung, chênh lệch về giáo dục giữa vùng xa và vùng trung tâm còn khá lớn.

Chất lượng khám, chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu. Tệ nạn ma túy, mua bán người, đi lao động nước ngoài trái phép, truyền đạo trái pháp luật tiềm ẩn nhiều phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức Đảng chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, có nơi xảy ra vi phạm nguyên tắc, kỷ luật Đảng.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội còn nhiều mặt hạn chế.

Tôi đề nghị Đại hội làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và bàn kỹ giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy cao nhất thế mạnh của huyện trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng Quế Phong trở thành huyện khá của các huyện miền núi phía Tây Nghệ An.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững ảnh 2
Quần thể thác Bảy Tầng, xã Hạnh Dịch (Quế Phong) được xác định là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Ảnh: Công Kiên

Thưa Đại hội!

Trong giai đoạn tới, các địa bàn miền núi của chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Nhà nước bằng các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội...

Dư địa để phát triển của huyện Quế Phong đang còn khá lớn, nhất là trong việc khai thác các tiềm năng của huyện về đất đai, về vốn rừng, về du lịch. Việc cơ cấu lại nội ngành nông nghiệp giữa chăn nuôi và trồng trọt, việc đổi mới, chuyển hướng sản phẩm, hàng hóa... sẽ gặp nhiều khó khăn bởi mức đầu tư hiện tại trên địa bàn chưa lớn, và chưa sâu. Các đồng chí cần lưu ý để khai thác tốt các yếu tố thuận lợi.

Về cơ bản, tôi thống nhất với phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Báo cáo chính trị đã thông qua tại Đại hội, chỉ xin lưu ý thêm một số nội dung sau:

 Thứ nhất: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế  - xã hội, quy hoạch phát triển nông, lâm, thủy sản, quy hoạch nông thôn mới... Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông, lâm, thủy sản theo hướng nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích; phát triển sản phẩm, hàng hóa dựa trên sự thuận lợi về thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, trong đó, cần lưu ý phát triển hợp lý cây lâm nghiệp lâu năm, cây dược liệu gắn với liên kết chế biến, bao tiêu sản phẩm. Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động làm thay đổi môi trường tự nhiên, đảm bảo phát triển một cách bền vững.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững ảnh 3
Thứ hai:  Cải thiện, nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý và khai thác dự án, chương trình mục tiêu Quốc gia do Chính phủ và các đối tác đầu tư trên địa bàn. Các đồng chí cần nghiên cứu thật kỹ để xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước như Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 một cách tốt nhất.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, có tính liên kết, lan tỏa, tạo động lực và bảo đảm cho sự phát triển.

Tiếp tục xây dựng và phát triển làng nghề, làng có nghề, quan tâm phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, khuyến khích, hỗ trợ để người dân phát triển kinh tế trang trại, gia trại. Mở rộng thị trấn Kim Sơn gắn với phát triển thương mại, dịch vụ. Thu hút phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Thứ ba: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách về chất lượng dạy học giữa các xã vùng sâu với khu vực trung tâm.

Hết sức chú ý việc gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hơn nữa công tác y tế, dân số, gia đình; quyết tâm không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bảo đảm hiệu quả, bền vững.

Thứ : Thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, giữa giáo dục với đấu tranh.

Tăng cường tổ chức các hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, đưa người ra nước ngoài trái phép, tội xâm hại rừng và các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia,...

Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương của nước bạn Lào bảo đảm an ninh biên giới, giải quyết hiệu quả, kịp thời các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền của địa phương, gắn với tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ngoài các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân cũng cần lưu ý đến việc phân bố dân cư, bố trí đầu tư hạ tầng hợp lý nhằm đảm bảo một thế trận vùng biên vững chắc và an toàn.

Thứ năm: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhất là khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Chăm lo củng cố tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ, nhất là những nơi còn nhiều khó khăn.

Có các giải pháp phù hợp, sát thực tế để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ chủ chốt. Chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước từ huyện đến cơ sở trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về an sinh xã hội.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, đề cao vai trò của các già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng để họ lôi cuốn nhân dân tham gia một cách tích cực, hiệu quả vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. 

 Thưa Đại hội!

Cùng với tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ qua, thảo luận và quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới, Đại hội còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tôi đề nghị Đại hội nêu cao trách nhiệm sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trình độ, tâm huyết, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra; bầu đoàn đại biểu đại diện cho trí tuệ, tiếng nói của Đảng bộ huyện Quế Phong tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, đề án, kế hoạch để tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao hiệu quả các nguồn lực, đưa Quế Phong phát triển bền vững ảnh 4
Thưa Đại hội!

Thưa các đồng chí!

Hơn 90 năm qua, kể từ khi có Đảng, đồng bào các dân tộc huyện Quế Phong luôn một lòng, một dạ tin yêu, theo Đảng. Đồng bào đã tìm thấy đường ra, lối thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu, bất bình đẳng trong tôn chỉ, mục đích và trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Và thực sự cuộc sống của bà con đã đổi thay mạnh mẽ, từ điều kiện ăn ở, đến việc học hành, rồi được chăm sóc y tế và thụ hưởng các giá trị văn hóa, tinh thần. Bà con đã được đảm bảo đầy đủ, bình đẳng quyền dân tộc, bởi vấn đề dân tộc luôn là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, cơ bản của Đảng và Nhà nước ta.

Đáp lại, bà con luôn thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ chiến tranh trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Tinh thần đó cùng với sự đoàn kết trong cộng đồng, đoàn kết giữa các dân tộc sinh sống trên địa bàn đã trở thành một vốn quý, một sức mạnh lớn lao để vượt qua các khó khăn và phát triển như hôm nay.

Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, khơi dậy sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường vượt qua trở ngại, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao. Chúc Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Quế Phong bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thành công hơn nữa!

Xin trân trọng cảm ơn!

--------

*Đầu đề do Báo Nghệ An đặt

Tin mới

Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn tại thành phố Vinh

Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, bắt giữ, triệu tập 17 đối tượng liên quan.
Kịp thời gỡ vướng trong đăng kiểm

Kịp thời gỡ vướng trong đăng kiểm

Thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải về hoạt động đăng kiểm đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc, với kỳ vọng mang lại lợi ích cho hàng triệu người, giúp tiết kiệm chi phí xã hội khá nhiều. Cơ chế chính là nguồn lực, khi vướng mắc được thông thì nguồn lực tạo ra rất lớn mà không mất khoản phí đầu tư nào.