Phát triển Nghệ An đúng với vai trò trung tâm vùng

(Baonghean) - Sau khi có Thông báo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện, là cơ sở hết sức quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát triển Nghệ An đúng vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

QUYẾT TÂM TẠO SỨC BẬT MỚI

Theo thông báo của Bộ Chính trị, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm (2014 - 2018) tăng bình quân 8%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57 lần.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng đánh giá, một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 khó hoàn thành, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách. Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây. Một số vấn đề xã hội giải quyết còn chậm;…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị. Dự thảo đã được lấy ý kiến các sở, ngành và các thành viên UBND tỉnh. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tỉnh Nghệ An cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được của kinh tế - xã hội. ảnh 2
Tỉnh Nghệ An cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được của kinh tế - xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo kế hoạch đã được Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện Thông báo số 55. Mục tiêu là phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; từ đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 26 đã xác định; Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Thông báo số 55; Phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 26.

Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội.  Ảnh: Thành Cường
Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Cường

Kế hoạch cũng góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và con người Nghệ An trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; Thể hiện khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực cao hơn, tạo sức bật mới, khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đúng với vai trò là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

12 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Cụ thể hóa Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045, trước mắt xây dựng phần kinh tế - xã hội, gắn với tổng rà soát và ban hành cơ chế, chính sách cho giai đoạn sau; Xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm; Nâng cao hiệu quả đối ngoại và tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Xây dựng Đề án phát triển thành phố Vinh thành đô thị thông minh, tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích thông minh;...

Xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ảnh tư liệu ảnh 4
Xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, trong các nhiệm vụ có 2 nội dung hết sức quan trọng là xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm và điều chỉnh khu bến cảng chuyên dụng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp. Đây là 2 nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thiện về hạ tầng nhằm thu hút đầu tư. Theo đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2 nhiệm vụ này phải hoàn thành sớm, vì khi được thông qua sẽ nâng mức đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam, và bến cảng Đông Hồi cũng sẽ được bố trí vốn đầu tư công khi thành cảng tổng hợp.

Đề cập đến nội dung này tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh thực hiện các giải pháp theo kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 26, trong đó một trong những nhiệm vụ then chốt là phải tập trung các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh, cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

Thành phố Vinh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thành Cường
Thành phố Vinh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.