#phê duyệt

20 kết quả

'Dự án phê duyệt rất nhanh nhưng thực hiện rất chậm'

'Dự án phê duyệt rất nhanh nhưng thực hiện rất chậm'

 “Tất cả 12 dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả của ngành Công Thương có 2 bệnh chung, trong đó bệnh chung đang kể nhất là lập dự án, phê duyệt dự án thì làm rất nhanh nhưng khi tổ chức thực hiện, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản rất trì trệ”.
Chấn chỉnh các ban quản lý dự án

Chấn chỉnh các ban quản lý dự án

(Baonghean) - Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 57 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang hoạt động. Bên cạnh những hiệu quả tích cực, việc quản lý, triển khai thực hiện các dự án còn một số khó khăn, tồn tại mà nguyên nhân chính do các văn bản quy phạm chưa quy định rõ về mô hình tổ chức. Chính vì vậy, việc chấn chỉnh, sắp xếp lại các ban quản lý dự án là yêu cầu cấp thiết.
Khung trình độ quốc gia Việt Nam gồm 8 bậc

Khung trình độ quốc gia Việt Nam gồm 8 bậc

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam với cấu trúc gồm 8 bậc trình độ: Bậc 1- Sơ cấp I; Bậc 2 - Sơ cấp II; Bậc 3 - Sơ cấp III, Bậc 4 - Trung cấp; Bậc 5 - Cao đẳng; Bậc 6 - Đại học; Bậc 7 - Thạc sĩ; Bậc 8 - Tiến sĩ.
Rà soát quy trình phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh

Rà soát quy trình phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, cử tri một số địa phương kiến nghị cần rà soát lại quy trình phê duyệt giá đất trên địa bàn tỉnh. Vì trên thực tế khi phường, xã đề xuất giá đất để khai thác quỹ đất, hoặc thực hiện bồi thường GPMB phải chờ đợi rất lâu, có khi kéo dài đến 6 tháng, rất mất thời gian.
TP Vinh phấn đấu đạt mức thu nhập 141,7 triệu đồng

TP Vinh phấn đấu đạt mức thu nhập 141,7 triệu đồng

(Baonghean.vn) -  Để thực hiện các mục tiêu được đề ra trong nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII thành phố Vinh vừa ban hành  Đề án "Phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị" nhằm xây dựng Thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại; là đầu tàu tăng trưởng, giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của Tỉnh và vùng Bắc Trung Bộ.