#phục vụ người dân

3 kết quả

Hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp

Hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao hoạt động cơ quan Nhà nước, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn, những năm qua, huyện Diễn Châu tập trung cho công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược để phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà.