Quế Phong: Trên 1.000 trẻ em đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sáng  25/12, huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị triển khai công tác điều tra rà soát, thu thập thông tin trẻ em. Trong đó chú trọng  vào trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Một tiết học ở điểm trường Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong).

Hội nghị được cán bộ phòng LĐTBXH huyện hướng dẫn về quy trình rà soát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2016 với các nội dung: Hướng dẫn về nghiệp vụ điều tra, cách xác định đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cũng như quy trình khảo sát phân loại các đối tượng trên.

Cán bộ chính sách và CTV các thôn bản được hướng dẫn cách lập danh sách, ghi chép “ thống kê số liệu trẻ em”, tổng hợp báo cáo vào phiếu điều tra trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở đơn vị mình cũng như cách sử dụng cập nhật phần mềm quản lý trẻ em.

Lễ khánh thành điểm Trường Tiểu học Huồi Mới 1, xã Tri Lễ (Quế Phong).

Quế Phong hiện có trên 1.000 trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thúy Hằng – Ngọc Tăng

(Đài Quế Phong)