Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Yêu cầu “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được Thị ủy Thái Hòa xác định là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Từ đó thực hiện tốt hơn công việc được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là nhiệm vụ thường xuyên

“Tự soi, tự sửa” chính là công tác tự phê bình và phê bình lâu nay đã được triển khai với yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tự soi rọi, nghiêm khắc, thật thà nhận khuyết điểm để tìm cách khắc phục. Thực tiễn ở thị xã Thái Hòa, công tác này được đặt ra thường xuyên.

Lãnh đạo thị xã Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo thị xã Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Theo chia sẻ của đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ này, thị xã đặt ra mục tiêu phát triển cao và yêu cầu tăng tốc nhanh hơn. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân, tùy theo tính chất và yêu cầu công việc, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đều nghe tiến độ công việc, “điểm mặt, chỉ tên” rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, thời gian khắc phục. Trong các cuộc sinh hoạt của cấp ủy tiếp tục đặt lên “bàn nghị sự” các vấn đề còn chậm hoặc hạn chế để phân tích, mổ xẻ vấn đề.

“Tinh thần phê bình, tự phê bình được tiến hành thường xuyên “như mỗi ngày phải rửa mặt” nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm ở các cấp ủy ở Thái Hòa”.

Đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa

Tương tự, ở các cuộc sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê bình, tự phê bình tiến hành thường xuyên “như mỗi ngày phải rửa mặt” nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng, hàng quý trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở Thái Hòa được tổ chức bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc gắn với đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài tự phê bình và phê bình thường xuyên thông qua đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc theo tuần, tháng, quý, kể cả đột xuất theo yêu cầu công việc, hoạt động này ở Thái Hòa còn được tổ chức bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc trong kỳ đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, gắn với kiểm điểm việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với nhiệm vụ, công việc còn nhiều tồn tại hoặc chậm chuyển biến thì tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan để phân tích, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục. Nguyên tắc khuyết điểm, hạn chế và tồn tại của tập thể được “chia hết” cho cá nhân trong cấp ủy, cho đảng viên trong chi bộ và từng tổ chức, cá nhân phải có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Kiểm điểm năm sau tiếp tục soi vào khuyết điểm năm trước chỉ ra để xem xét khắc phục đến đâu...

Cùng với phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy ở thị xã Thái Hòa cũng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở nhằm “điểm huyệt” và “chữa trị” những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm hiệu quả.

Với tinh thần “nhìn thẳng, nói thật” và quan trọng tinh thần tự giác, trách nhiệm khắc phục khuyết điểm, hạn chế của mỗi tổ chức, cá nhân, thị xã Thái Hòa đã tạo ra nhiều chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là công tác thu hút đầu tư. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xác định đây là khuyết điểm cần tập trung khắc phục, từ đó chỉ số cải cách hành chính của thị xã đã nâng lên 8 bậc, từ thứ 17/21 (năm 2019), liên tiếp trong 2 năm 2020, 2021 giữ được thứ bậc xếp hạng 9/21 huyện, thành, thị, trong đó điểm nhấn rõ nét là cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2022, thị xã đã thu hút được 7 dự án; lũy kế từ năm 2020 đến nay thu hút tổng 18 dự án. Chỉ số cải cách hành chính của thị xã nâng lên 8 bậc, từ thứ 17/21 (năm 2019) lên thứ 9/21 huyện, thành, thị xã (năm 2020 và 2021)

Thị xã Thái Hòa đề cao ý thức tự phê bình trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa
Thị xã Thái Hòa đề cao ý thức tự phê bình trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo tinh thần “tự soi, tự sửa” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), ngày 19/5/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Tại hội nghị này, trên tinh thần nghiêm túc soi xét, nhiều khuyết điểm, hạn chế liên quan đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị… được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chỉ ra, đồng thời gắn cụ thể chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành.

Bên cạnh đó, công tác tư tưởng ở một số nội dung, lĩnh vực, thời điểm chưa kịp thời; vai trò giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thật sự rõ nét, hiệu quả chưa cao cũng được nêu cụ thể.

Để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra, tại hội nghị, ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu cho rằng, từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tránh rập khuôn, máy móc. Cán bộ, đảng viên cũng cần nêu cao ý thức phản biện ý kiến của cấp trên nếu chưa đúng, chưa phù hợp, tạo sự đồng thuận và tập trung dân chủ vì mục tiêu chung.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong thực hiện các chủ trương của cấp trên; đồng thời nêu cao ý thức phản biện, tạo sự đồng thuận, tập trung dân chủ vì mục tiêu chung”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu
Thị xã Thái Hòa tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị. Ảnh: Mai Hoa
Thị xã Thái Hòa tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Anh Đức - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đưa ra giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trên địa bàn thị xã. Giải pháp này vừa nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; vừa khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, dễ người, dễ ta; tránh kiểu “người không động đến ta, ta không động đến người” trong phê bình và tự phê bình.

Khẳng định những giá trị thiết thực của hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai sinh hoạt chuyên đề này gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ với yêu cầu làm nghiêm túc, phát huy tốt tinh thần “tự soi, tự sửa” để làm rõ các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể.

Sau sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, ở từng cấp ủy, từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục một cách hiệu quả, nhất là từng đồng chí cấp ủy - những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa
Một góc thị xã Thái Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thanh Thìn
Một góc thị xã Thái Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thanh Thìn

Sau sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, ở từng cấp ủy, từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục một cách hiệu quả, nhất là đối với từng đồng chí cấp ủy - những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ ở từng cấp, cơ quan, đơn vị; góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu chung của thị xã trở thành đô thị loại III và đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An vào năm 2025.

tin mới

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

3.250 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Sáng 26/2, trên cả 21 huyện, thành, thị tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân. Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 trên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí.

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

Để cộng đồng người Nghệ muôn phương đoàn kết, vững mạnh

(Baonghean.vn) - Tại Gala đặc biệt “Người Nghệ muôn phương – Nơi ta trở về”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tri ân những đóng góp tích cực của cộng đồng người Nghệ, đồng thời kỳ vọng rằng người Nghệ muôn phương sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng quê hương.

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh: Nơi hội tụ tình cảm của Bác Hồ với quê hương

(Baonghean.vn) - Phòng trưng bày bổ sung về Quảng trường Hồ Chí Minh trưng bày 116 ảnh, 6 bản trích, 24 tài liệu hiện vật, 1 phù điêu, qua đó khắc họa tình cảm Bác dành cho Nhân dân Nghệ An cũng như lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đối với Bác. 

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng tốt hơn vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean.vn) - Kể từ ngày bầu cử đầu tiên (24/2/1946) đến nay, trải qua 78 năm với 18 khóa bầu cử, HĐND tỉnh Nghệ An luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử. Qua các giai đoạn, HĐND tỉnh phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 21/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương, tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận

(Baonghean.vn) - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khoá XVIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Dự án đường dây 500kV để người dân đồng thuận.

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

Quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn lên để hoàn thành cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 (*)

(Baonghean.vn) - Chiều 19/2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 18 để thực hiện các nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm an ninh năng lượng quốc gia; triển khai một số dự án giao thông, đô thị có tính kết nối cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây đầu Xuân tại Khu Di tích mộ Bà Hoàng Thị Loan.

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

Sức mạnh đoàn kết từ mỗi thôn, bản

(Baonghean.vn) - Với sự hợp lực của người dân, các địa phương đã huy động được nguồn lực tổng hợp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đó được bắt nguồn từ việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân ở mỗi khối, xóm, thôn, bản.

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

Dấu ấn từ chỉ thị, nghị quyết vì dân ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Bằng những chỉ thị, nghị quyết kịp thời, sâu sát, huyện Kỳ Sơn đã ghi được những dấu ấn đậm nét năm 2023. Trong đó, có việc hoàn thành 1.800 căn nhà cho hộ nghèo; đưa vào sử dụng hệ thống giao ban trực tuyến đến cấp xã, tăng hiệu quả cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

Cô giáo trẻ trên đảo Thổ Chu

(Baonghean.vn) - Nguyễn Thị Thu Lam (sinh năm 2000), cô giáo trẻ nhất tại Trường Tiểu học và THCS Thổ Châu, quyết định rời quê nhà Kiên Giang để gắn bó với đảo Thổ Chu, chuyên chở con chữ, tri thức đến với các học sinh nơi biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

Mùa Xuân của những nhà giáo trăm tuổi

(Baonghean.vn) - Đó là những người đáng kính, cả về tuổi đời và cống hiến cho cuộc sống. Cụ ít tuổi nhất năm nay đã 86, cụ cao tuổi nhất bước sang tuổi 100. Các cụ đều là những nhà giáo rất đỗi giản dị nhưng đã gieo vào chúng tôi những cảm xúc vô cùng lớn lao.

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

Quế Phong phấn đấu trở thành huyện khá vùng Tây Bắc

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất sát với thế mạnh của từng địa phương, cơ sở, huyện Quế Phong đã triển khai các đề án và mô hình phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân...

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

Nhớ Tết năm xưa được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Những năm trước đó, thời bình, khi tiếp các đoàn khách thiếu nhi Bác dành ra nhiều giờ, nhưng lần ấy chúng tôi được ở bên Bác chỉ chừng hơn nửa tiếng. Bác dặn dò khuyên bảo chung chúng tôi, Bác chia kẹo cho từng đứa, rồi thì do công việc khẩn cấp, Bác nói lời tạm biệt.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được xem như là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá phát triển trong thời gian tới. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ban, ngành TW.