Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa

Mai Hoa

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Yêu cầu “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) được Thị ủy Thái Hòa xác định là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự phê bình, khắc phục khuyết điểm, tồn tại. Từ đó thực hiện tốt hơn công việc được giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Là nhiệm vụ thường xuyên

“Tự soi, tự sửa” chính là công tác tự phê bình và phê bình lâu nay đã được triển khai với yêu cầu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên tự soi rọi, nghiêm khắc, thật thà nhận khuyết điểm để tìm cách khắc phục. Thực tiễn ở thị xã Thái Hòa, công tác này được đặt ra thường xuyên.

Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa ảnh 1
Lãnh đạo thị xã Thái Hoà kiểm tra việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Theo chia sẻ của đồng chí Trần Khánh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa, nhiệm kỳ này, thị xã đặt ra mục tiêu phát triển cao và yêu cầu tăng tốc nhanh hơn. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, cá nhân, tùy theo tính chất và yêu cầu công việc, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy đều nghe tiến độ công việc, “điểm mặt, chỉ tên” rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm và xác định rõ nguyên nhân, giải pháp, thời gian khắc phục. Trong các cuộc sinh hoạt của cấp ủy tiếp tục đặt lên “bàn nghị sự” các vấn đề còn chậm hoặc hạn chế để phân tích, mổ xẻ vấn đề.

“Tinh thần phê bình, tự phê bình được tiến hành thường xuyên “như mỗi ngày phải rửa mặt” nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm ở các cấp ủy ở Thái Hòa”.

Đồng chí Trần Khánh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa

Tương tự, ở các cuộc sinh hoạt cấp ủy cấp dưới và sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê bình, tự phê bình tiến hành thường xuyên “như mỗi ngày phải rửa mặt” nhằm khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng, hàng quý trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở Thái Hòa được tổ chức bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc gắn với đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.

Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa ảnh 2

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề tự soi, tự sửa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài tự phê bình và phê bình thường xuyên thông qua đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc theo tuần, tháng, quý, kể cả đột xuất theo yêu cầu công việc, hoạt động này ở Thái Hòa còn được tổ chức bài bản, chặt chẽ, nghiêm túc trong kỳ đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên cuối năm, gắn với kiểm điểm việc khắc phục các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với nhiệm vụ, công việc còn nhiều tồn tại hoặc chậm chuyển biến thì tiến hành gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức và cá nhân có liên quan để phân tích, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục. Nguyên tắc khuyết điểm, hạn chế và tồn tại của tập thể được “chia hết” cho cá nhân trong cấp ủy, cho đảng viên trong chi bộ và từng tổ chức, cá nhân phải có kế hoạch khắc phục, sửa chữa. Kiểm điểm năm sau tiếp tục soi vào khuyết điểm năm trước chỉ ra để xem xét khắc phục đến đâu...

Cùng với phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong từng tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy ở thị xã Thái Hòa cũng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở nhằm “điểm huyệt” và “chữa trị” những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm hiệu quả.

Với tinh thần “nhìn thẳng, nói thật” và quan trọng tinh thần tự giác, trách nhiệm khắc phục khuyết điểm, hạn chế của mỗi tổ chức, cá nhân, thị xã Thái Hòa đã tạo ra nhiều chuyển động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là công tác thu hút đầu tư. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã xác định đây là khuyết điểm cần tập trung khắc phục, từ đó chỉ số cải cách hành chính của thị xã đã nâng lên 8 bậc, từ thứ 17/21 (năm 2019), liên tiếp trong 2 năm 2020, 2021 giữ được thứ bậc xếp hạng 9/21 huyện, thành, thị, trong đó điểm nhấn rõ nét là cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức được nâng lên.

Chỉ tính 5 tháng đầu năm 2022, thị xã đã thu hút được 7 dự án; lũy kế từ năm 2020 đến nay thu hút tổng 18 dự án. Chỉ số cải cách hành chính của thị xã nâng lên 8 bậc, từ thứ 17/21 (năm 2019) lên thứ 9/21 huyện, thành, thị xã (năm 2020 và 2021)

Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa ảnh 3
Thị xã Thái Hòa đề cao ý thức tự phê bình trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức. Ảnh: Mai Hoa

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Theo tinh thần “tự soi, tự sửa” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), ngày 19/5/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”. Tại hội nghị này, trên tinh thần nghiêm túc soi xét, nhiều khuyết điểm, hạn chế liên quan đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị… được Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chỉ ra, đồng thời gắn cụ thể chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí ủy viên ban chấp hành.

Bên cạnh đó, công tác tư tưởng ở một số nội dung, lĩnh vực, thời điểm chưa kịp thời; vai trò giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa thật sự rõ nét, hiệu quả chưa cao cũng được nêu cụ thể.

Để khắc phục các khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra, tại hội nghị, ý kiến của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu cho rằng, từng tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tránh rập khuôn, máy móc. Cán bộ, đảng viên cũng cần nêu cao ý thức phản biện ý kiến của cấp trên nếu chưa đúng, chưa phù hợp, tạo sự đồng thuận và tập trung dân chủ vì mục tiêu chung.

“Mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo với tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong thực hiện các chủ trương của cấp trên; đồng thời nêu cao ý thức phản biện, tạo sự đồng thuận, tập trung dân chủ vì mục tiêu chung”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Hiếu
Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa ảnh 4
Thị xã Thái Hòa tập trung thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Phạm Anh Đức - Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đưa ra giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên trên địa bàn thị xã. Giải pháp này vừa nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; vừa khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, dễ người, dễ ta; tránh kiểu “người không động đến ta, ta không động đến người” trong phê bình và tự phê bình.

Khẳng định những giá trị thiết thực của hội nghị sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa nhấn mạnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai sinh hoạt chuyên đề này gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ với yêu cầu làm nghiêm túc, phát huy tốt tinh thần “tự soi, tự sửa” để làm rõ các khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể.

Sau sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, ở từng cấp ủy, từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục một cách hiệu quả, nhất là từng đồng chí cấp ủy - những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương, cơ quan, đơn vị”.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa
Quyết tâm ‘Tự soi, tự sửa’ ở thị xã Thái Hòa ảnh 5
Một góc thị xã Thái Hòa nhìn từ trên cao. Ảnh: Tô Thanh Thìn

Sau sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”, ở từng cấp ủy, từng cá nhân phải xây dựng kế hoạch, lộ trình khắc phục một cách hiệu quả, nhất là đối với từng đồng chí cấp ủy - những người lãnh đạo cao nhất ở địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặt ra trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ ở từng cấp, cơ quan, đơn vị; góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu chung của thị xã trở thành đô thị loại III và đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An vào năm 2025.

Tin mới

Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

Nga và Trung Quốc: Khám phá mối ràng buộc giữa hai cường quốc

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn. 
Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

Xe mài dao dạo 'độc nhất' thành Vinh

(Baonghean.vn) -  Ông có một công việc gần như là “độc quyền” ở TP. Vinh. Những bà nội trợ ai cũng quen mặt ông dù không nhiều người biết tên ông. Hỏi thì ông khoát tay: “Cứ gọi tôi là ông mài dao cho dễ nhớ”.
Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

Giữ bình yên trên các bản làng Lục Dạ

(Baonghean.vn) -  Tại Lục Dạ - một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Con Cuông, với những biện pháp nắm bắt thông tin dư luận ngay tại các thôn bản, cùng với sự vào cuộc kịp thời của cấp uỷ, chính quyền, những vụ việc vi phạm về an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng. Sự quan tâm, sâu sát đã giúp giữ cho thôn bản Lục Dạ bình yên, người dân an tâm sinh sống, lao động sản xuất.
Sự sáng tạo

Sự sáng tạo

(Baonghean.vn) - Thông minh và cần cù là những thành tố góp phần tạo nên sự hoàn hảo của cuộc sống. Thật tệ nếu thiếu vắng sự cần cù nhưng sẽ là thảm họa nếu sự sáng tạo bị tuyệt chủng.
Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

Nghệ An: Phát động chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình

(Baonghean.vn) - Tối 24/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Lễ phát động triển khai Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Gia đình bình an – Xã hội hạnh phúc”.
Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

Điểm tuần 7: Trách nhiệm sống

(Baonghean.vn) - Cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây rơi vào đúng ngày sinh nhật 69 tuổi của ông Tập, là cuộc gọi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 2. Đây dường như cũng là thông điệp gửi đến Mỹ và phương Tây rằng, sự liên kết chiến lược mới được củng cố giữa Nga và Trung Quốc sẽ trường tồn.
Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

Những dự án được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại kỳ họp chuyên đề

(Baonghean.vn) -  Tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên); Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Thông tin nổi bật ngày 24/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/6

(Baonghean.vn) -  HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6; Khai mạc Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”;  UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2022; Nhà thầu và người dân lao đao trong "bão" giá vật liệu xây dựng... là những thông tin nổi bật ngày 24/6.
Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất mua sách giáo khoa bằng ngân sách và đưa vào thư viện để sử dụng nhiều lần

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đổi mới giáo dục là vấn đề rất lớn, trong đó đổi mới chương trình, sách giáo khoa là nhiệm vụ nhận được sự quan tâm cao của người dân. Bộ Giáo dục - Đào tạo phải có biện pháp tuyên truyền, tham khảo, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân vì sách giáo khoa là vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh.
HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án lớn

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án lớn

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua 3 Nghị quyết về chủ trương đầu tư 3 dự án: Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân (huyện Hưng Nguyên); Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên); Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.