Quỳnh Lưu, Nam Đàn tập trung thu hoạch lúa hè thu

(Baonghean.vn) - Nhờ có giải pháp khắc phục kịp thời về hạn hán và sâu bệnh, nên năng suất lúa hè thu - mùa này của huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn đạt khá cao.

Nông dân huyện quỳnh Lưu thu hoạch lúa hè thu.

Sau các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương... hôm nay các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn... nhộn nhịp gặt lúa hè thu chính vụ. 

Vụ hè thu mùa 2016, toàn huyện Quỳnh Lưu gieo cấy hơn 7.300 ha lúa, trong đó, lúa hè thu 5.100 ha, đạt trên 104%KH, lúa mùa trên 2.200ha, đạt 100% kế hoạch. Các giống lúa cơ cấu chủ yếu, gồm: TBR25, Thiên ưu 8, Khang dân 18, C15…

Bà con nông dân Quỳnh Lưu tuốt lúa ngay tại ruộng.

Với sự chỉ đạo sát sao của huyện về chống hạn, phòng trừ sâu bệnh và các biện pháp chăm sóc, bón phân cân đối, tập trung, nên năng suất lúa đạt khá cao. Đến thời điểm này, hết các diện tích lúa trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đều đã đến giai đoạn chắc hạt, chín vàng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân ở một số xã thuộc vùng nông giang của huyện đã xuống đồng thu hoạch trà lúa sớm.

Công ty TH trumilk thu mua rơm cho bà con tại đồng.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Quỳnh Lưu, dự kiến năng suất lúa hè thu năm nay đạt 51 tạ/ha, tương đương năm ngoái. Trong đó, có 2 giống lúa đạt năng suất cao là BC15 đạt 60 tạ/ha và TBR25 đạt 55 tạ/ha. Các xã có năng suất lúa đạt cao như: Quỳnh Bá, Quỳnh Diện, Quỳnh Giang, Quỳnh Hậu.

* Ở Nam Đàn, trên tổng diện tích gần 6.000 ha lúa hè thu ở Nam Đàn cơ cấu chủ yếu các giống lúa  cho năng suất cao như: Hương thơm, Khang dân, GS333 … hôm nay đã chín và bà con đang xuống đồng tích cực thu hoạch.

Mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết không máy thuận lợi. Nhưng nhờ bố trí cơ cấu giống hợp lý, chăm bón đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo điều tiết nguồn nước tưới, đồng thời làm tốt công tác dự tính, dự báo phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên toàn bộ diện tích lúa hè thu ở Nam Đàn phát triển tốt, dự ước năng suất đạt cao từ 60- 62tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoài từ 2-3tạ/ha. Thu hoạch đến đâu bà con tiến hành làm đất để sản xuất vụ đông đến đó nhằm đảm bảo thời vụ sản xuất.

Nông dân Nam Đàn thu hoạch lúa hè thu chính vụ

Thanh Toàn - Việt Hùng - Hồng Sương