Rộng mở con đường kiến tạo!

(Baonghean) - Xuân mới Đinh Dậu 2017 về cùng bao kỳ vọng, tin tưởng về con đường kiến tạo tương lai rộng mở. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đột phá và khát vọng thống nhất tầm nhìn để đưa tỉnh nhà tạo bước tiến vượt bậc đã và đang được hiện thực hóa với nhiều thành tựu to lớn.

Khắp mọi vùng miền dậy khí thế ra quân, thi đua dựng xây quê hương Nghệ An để tạo bước phát triển mới toàn diện, vững chắc. 

Những thông điệp hành động, quyết tâm đột phá không chỉ đến từ những cam kết, tuyên bố, mà đã và đang thể hiện sinh động qua sự đổi mới mạnh mẽ trong tác phong, lề lối làm việc trong các cấp ủy, chính quyền.

Sự lãnh đạo, vận hành, điều hành quyết liệt, cụ thể, sâu sát, kịp thời, năng động, hiệu quả thực sự là biểu hiện thuyết phục về sự thống nhất giữa lời nói với việc làm, là sự thấm nhuần sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà thực sự bước vào thử thách mới với yêu cầu tập trung cao độ bản lĩnh, trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa lớn lao: Vượt lên chính mình; xứng đáng hơn nữa với niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chào Xuân mới Đinh Dậu 2017 trong niềm hứng khởi và động lực mới, trên con đường “ý Đảng - lòng dân”, Nghệ An cùng cả nước bước vào vận hội lớn với tinh thần xốc tới chiếm lĩnh những đỉnh cao thành tựu mới; thêm thúc giục mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động nỗ lực hết mình, phát huy trí tuệ, tâm huyết làm cho tiềm năng của quê hương, đất nước trở thành thế mạnh phát triển, sức mạnh hội nhập, mang lại sự phồn vinh, hạnh phúc rạng rỡ những mùa Xuân!

Báo Nghệ An