Sản xuất cột bê tông ly tâm ở Công ty TNHH Khánh Vinh tại KCN Bắc Vinh

(Baonghean.vn) - Ảnh dự thi Khoảnh Khắc Vàng 2018.