Phát huy 'Dân vận khéo' ở Nghi Lộc

Phát huy 'Dân vận khéo' ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Một trong những cách làm hay của huyện Nghi Lộc là triển khai lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” với việc đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” và “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”... nên tạo sức lan tỏa rộng khắp và đạt được kết quả cao.
Quỳ Hợp xây dựng 60 mô hình dân vận khéo theo Đề án 06

Quỳ Hợp xây dựng 60 mô hình dân vận khéo theo Đề án 06

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 1/4/2014 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng các mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", huyện Quỳ Hợp đã xây dựng được 60 mô hình hiệu quả trên các lĩnh vực.
Anh Sơn xây dựng 121 mô hình 'ý Đảng lòng dân'

Anh Sơn xây dựng 121 mô hình 'ý Đảng lòng dân'

(Baonghean) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Anh Sơn là chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương đăng ký xây dựng và thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
'Sức hút' từ mô hình dân vận khéo

'Sức hút' từ mô hình dân vận khéo

(Baonghean) - Phong trào “Dân vận khéo” ở thị xã Hoàng Mai được xây dựng và nhân rộng trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, đoàn thể và thực tiễn, vì vậy luôn có tính thiết thực, hiệu quả.
Đổi mới, nhân rộng các mô hình dân vận khéo

Đổi mới, nhân rộng các mô hình dân vận khéo

(Baonghean) - Thời gian qua, việc gây dựng và nhân rộng hiệu quả các mô hình “dân vận khéo” (DVK) từ tỉnh đến cơ sở đã thực sự góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố khối đoàn kết trong nhân dân...
Phụ nữ Tường Sơn làm 'Dân vận khéo'

Phụ nữ Tường Sơn làm 'Dân vận khéo'

(Baonghean.vn) - Nhờ làm tốt công tác dân vận, Hội LHPN xã Tường Sơn (Anh Sơn) thực hiện thành công các mô hình câu lạc bộ, tổ tiết kiệm, liên kết phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói. giảm nghèo.
Nghi Lộc: Xây dựng 78 mô hình "Dân vận khéo"

Nghi Lộc: Xây dựng 78 mô hình "Dân vận khéo"

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, trong năm 2015 huyện Nghi Lộc đã xây dựng được 78 mô hình dân vận khéo. Trong đó: lĩnh vực phát triển kinh tế có 10 mô hình; văn hóa xã hội có 57 mô hình; quốc phòng an ninh có 7 mô hình và xây dựng hệ thống chính trị có 4 mô hình.