Tăng nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản cho các địa phương

(Baonghean.vn) - Cử tri thị xã Hoàng Mai kiến nghị tỉnh cần trích nguồn thu phí bảo vệ môi trường, phí khai thác khoáng sản cho địa phương để có kinh phí xây dựng các công trình bảo vệ môi trường.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

*Đối với giai đoạn năm 2016 trở về trước:

Trên cơ sở hướng dẫn điều hành NSNN hàng năm của Bộ Tài chính, nguồn thu từ cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được cân đối ngân sách cho các nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường toàn tỉnh (không phân biệt khắc phục các công trình ô nhiêm môi trường đối với khoáng sản) và được điều tiết ngân sách theo các cơ quan thu. Ví dụ: 

- Đối với cấp quyền khai thác khoáng sản do Trung ương cấp giấy phép: ngân sách trung ương hưởng 70%, ngân sách tỉnh hưởng 30%;

- Đối với cấp quyền khai thác khoáng sản do tỉnh cấp giấy phép: ngân sách tỉnh hưởng 100%;

Khai thác đá ở xã Hội Sơn, Anh Sơn. Ảnh tư liệu

- Đối với phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản: ngân sách tỉnh hưởng 100% đối với các doanh nghiệp do Cục thuế quản lý thu; ngân sách huyện hưởng 100% đối với các doanh nghiệp do Chi cục thuế quản lý thu. Cụ thể:

+ Năm 2015 toàn tỉnh thu được 57.778 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh hưởng 25.752 triệu đồng; ngân sách huyện hưởng 32.026 triệu đồng (thị xã Hoàng Mai: 2.468 triệu đồng).

+ Đến ngày 27/10/2016, toàn tỉnh thu được 58.269 triệu đồng, trong đó: ngân sách tỉnh hưởng 29.764 triệu đồng; ngân sách huyện hưởng 28.505 triệu đồng (thị xã Hoàng Mai: 2.049 triệu đồng).

Trên cơ sở số thu của ngân sách địa phương từ các nguồn cấp quyền khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phân bổ kinh phí chi sự nghiệp môi trường cho cả 03 cấp ngân sách. Tuy nhiên, số thu được từ các nguồn này thấp hơn nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường nên  UBND tỉnh chưa có điều kiện hỗ trợ thêm các địa phương kinh phí khắc phục ô nhiễm môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Đối với các địa phương thu vượt dự toán giao, thì nguồn thu này được ưu tiên bố trí cho khắc phục ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản theo quy định.

* Đối với giai đoạn 2017 - 2020:

Để chủ động cho các địa phương trong việc xử lý ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm nhằm tăng cường phân cấp nguồn thu cho cơ sở, nhất là các nguồn thu từ khai thác khoáng sản. Cụ thể:

- Đối với Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do địa phương cấp giấy phép: Giảm tỷ lệ phân chia của tỉnh hưởng, tăng tỷ lệ cho ngân sách cấp huyện, xã hưởng. Dự kiến  phân chia giữa các cấp ngân sách như sau: NS tỉnh 50%, NS huyện 40%, NS xã 10%.

- Đối với phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: giảm cấp tỉnh và cấp huyện hưởng, tăng cấp xã hưởng. Dự kiến phân chia các cấp ngân sách như sau: NS tỉnh 50%, NS huyện 40%, NS xã 10%.

Gia Huy

(Tổng hợp)