Tạo thủ tục, cơ chế thông thoáng, thu hút đầu tư hiệu quả ở Anh Sơn

(Baonghean) - Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Anh Sơn quan tâm. Cùng với việc xây dựng đề án CCHC giai đoạn 2018 - 2020 làm cơ sở thực hiện cho từng năm, tại các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã, thị trấn luôn đổi mới trong hoạt động này và tạo hiệu quả tốt, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Số thủ tục hành chính huyện Anh Sơn bao gồm 256 thủ tục, trong đó: Lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 39 thủ tục; Tư pháp 37 thủ tục; Tài nguyên và môi trường 19 thủ tục; Kinh tế và hạ tầng 37 thủ tục; Tài chính - kế hoạch 10 thủ tục; Văn hóa - thể thao 18 thủ tục; Nội vụ 36 thủ tục; Giáo dục và đào tạo 34 thủ tục; Nông nghiệp và PTNT 11 thủ tục và đất đai 15 thủ tục. Với khối lượng công việc lớn, yêu cầu giải quyết nhanh, chính xác, đúng với quy định... đã tạo nên áp lực trong công việc thuộc lĩnh vực CCHC ở Anh Sơn.

Huyện Anh Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn hoạt động. Ảnh: Hoàng Vĩnh ảnh 1
 Huyện Anh Sơn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn hoạt động. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trước thực tế đó, huyện Anh Sơn quyết định kiện toàn bộ máy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đội ngũ cán bộ làm việc tại lĩnh vực này được tuyển chọn kỹ càng, có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc và đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn mới. Cùng với đó, trong việc thực hiện tại cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã luôn có người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách về công tác CCHC giải quyết, nên công việc được xử lý kịp thời.

Một trong những việc làm thiết thực và hỗ trợ rất lớn trong CCHC là ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Nhằm đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực này, hiện nay huyện đang thực hiện việc triển khai thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ở huyện Anh Sơn, các nội dung của kế hoạch CCHC Nhà nước năm 2020 được huyện tổ chức quán triệt tại hội nghị thường kỳ và tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện theo đúng quy chế làm việc, phân công cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương, chỉ đạo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh CCHC, công vụ, công chức.

Để khai thác hiệu quả lợi thế về cây chè và nâng cao giá trị hàng hóa, Công ty CP Mía đường Sông Lam mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất chè chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Vĩnh ảnh 2
Để khai thác hiệu quả lợi thế về cây chè và nâng cao giá trị hàng hóa, Công ty CP Mía đường Sông Lam mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất chè chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian qua, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp huyện (kể cả số hồ sơ kỳ trước chuyển qua) có 833 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 808 hồ sơ, đang trong thời hạn giải quyết 25 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng. Hiệu quả trên cũng được thể hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa cấp xã (kể cả số hồ sơ kỳ trước chuyển qua) với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết có 11.472 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 11.408 hồ sơ, đang trong thời hạn giải quyết 64 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, tồn đọng.

“Huyện thực hiện tốt lĩnh vực CCHC là luôn mạnh dạn đổi mới hoạt động, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo gắn với nhắc nhở thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, của các công chức được giao tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC, ban hành văn bản phối hợp, tạo nhóm Zalo, hộp thư để nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác CCHC...

Trong hội nghị thường kỳ hàng tháng của UBND huyện đã dành thời lượng nhất định để giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ CCHC đã đề ra. Vì vậy, công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ về CCHC và thực hiện các thủ tục hành chính được thực hiện khá tốt về nội dung, chất lượng các cuộc tuyên truyền và phong phú về hình thức, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự tham gia phản biện, đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức, trong quá trình thực thi chính sách CCHC, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền về các kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương VI của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp cơ quan, đơn vị, thôn, bản, khối; tuyên truyền về giải quyết các thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, một số nhiệm vụ trọng tâm năm CCHC năm 2020, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương VII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác cán bộ, chính sách cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”.

 Hoàng Đình Sơn - Chánh Văn phòng, UBND huyện Anh Sơn

Điểm nổi bật trong việc CCHC ở Anh Sơn là trong hội nghị giao ban hàng quý giữa lãnh đạo UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, UBND huyện đều đưa nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ CCHC và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các xã, thị trấn để có giải pháp chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể để tranh thủ sự kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội cũng như phản ánh của Nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức khối chính quyền, nhất là cán bộ, công chức phụ trách bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trước đây, một trong những vấn đề tồn đọng, giải quyết chậm và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đó là việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền đã vào cuộc kịp thời và xác định rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

v
Cây chè ở Anh Sơn phát huy hiệu quả. Ảnh: P.V

Vì vậy, Huyện ủy Anh Sơn thành lập tổ giúp việc để kiểm tra kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế về lĩnh vực này, HĐND huyện ban hành kế hoạch giám sát công tác cấp giấy chứng nhận tại các xã, thị trấn; UBND huyện giao chỉ tiêu kế hoạch cấp giấy chứng nhận cho phòng, ban cấp huyện và các xã, thị;  Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng công chức, viên chức phụ trách các xã, thị trấn, đồng thời tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động để Nhân dân thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất để bổ sung các hồ sơ còn thiếu kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận... do đó, công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ chuyển biến tích cực.

Ông Nguyễn Văn Tú - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Anh Sơn cho biết: “Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các xã, thị trấn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Văn phòng Đăng ký QSDĐ đã tham mưu UBND huyện cấp được 558 giấy chứng nhận với diện tích là 105,8 ha, trong đó cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất là 482 giấy chứng nhận, diện tích là 95,7 ha, cấp theo chủ trương sau đo đạc bản đồ địa chính, dồn điền, đổi thửa là 76 giấy chứng nhận, diện tích hơn 10 ha.

Cùng đó, đôn đốc UBND các xã Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn đẩy nhanh công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân nhân; Phối hợp với UBND xã Hùng Sơn hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; Hoàn thành công tác ngoại nghiệp, nội nghiệp, cung cấp số liệu địa chính cho  UBND xã Phúc Sơn và các hộ gia đình, cá nhân để kê khai đăng ký lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...”.

Với những chuyển biến tích cực trong CCHC, huyện Anh Sơn đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề thuộc về CCHC, tạo được sự thông thoáng cho người dân, các doanh nghiệp và động lực quan trọng để thu hút đầu tư.

tin mới

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Khai mạc Hội nghị gan mật tụy Việt Nam năm 2023

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần này là một hoạt động khoa học sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt vào dịp toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2023).

Hồ điều hoà 1 ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh. Đây là hồ điều hoà lớn nhất thành phố Vinh ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Trân Châu

Những 'lá phổi xanh' ở đô thị Vinh

(Baonghean.vn) - Cùng với quá trình phát triển, thành phố Vinh đã quan tâm đầu tư hạ tầng cấp thoát nước và phát triển các mảng xanh, khu công viên, hồ nước..., góp phần  điều hòa khí hậu.

Các doanh nghiệp sữa tiếp cận bài toán xuất khẩu ‘xanh’

Các doanh nghiệp sữa tiếp cận bài toán xuất khẩu ‘xanh’

(Baonghean.vn) - Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Soi 'sức khỏe' của địa phương được xem là 'Bluechip' của bất động sản Nghệ An 2023

Soi 'sức khỏe' của địa phương được xem là 'Bluechip' của bất động sản Nghệ An 2023

(Baonghean.vn) - Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương này liên tiếp thu nhận những bệ phóng lớn từ quy hoạch đô thị, giao thông hạ tầng và khu công nghiệp tầm cỡ quốc gia, tạo nên “Bluechip” bất động sản với lợi suất tốt nhất cùng khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Sáng 5/9, giáo viên và học sinh TH School hân hoan đón chào ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Phú Hương

TH School Vinh: Khơi niềm cảm hứng, chắp cánh ước mơ

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, học sinh TH School Vinh đã có một mùa tựu trường mới. Đây  là năm học thứ 2, TH School Vinh phối hợp, liên kết cơ sở vật chất với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thực hiện mục tiêu đưa chương trình chuẩn quốc tế vào các trường công lập trên địa bàn toàn quốc.