Tập huấn nghề công tác xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Đàn đã tổ chức tập huấn nghề công tác xã hội.

50 học viên là phó chủ tịch và ủy viên thường trực Hội liên hiệp phụ nữ của 24 xã, thị trấn trên địa bàn tham gia lớp học với các nội dung: giới thiệu Quyết định số 32/2010/QĐ - TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020” và các nội dung cơ bản về: quy trình, các phương pháp, nguyên tắc trong công tác xã hội. Đặc biệt chú trọng vào kỹ năng cơ bản của người làm công tác xã hội.

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nắm bắt, nâng cao kỹ năng cơ bản của người làm công tác xã hội. Từ đó phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến./.

Thúy Tình

(Đài Nam Đàn)