Tập trung cho chính sách tài chính - ngân sách nhà nước

(Baonghean) - Cùng với những thay đổi trên thị trường tiền tệ (lãi suất liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD trung tâm, thị trường chứng khoán...) đã có những tác động mạnh đến công tác thu, chi NSNN tháng 2 vừa qua.
 
Tăng cường công tác quản lý, điều hành NSNN
 
Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/1/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong đó, bộ tập trung chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước và các cơ quan Tài chính từ Trung ương đến địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành NSNN, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp, bình ổn giá cả thị trường. Việc tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thuế và công tác hải quan năm 2016 đã phát động phong trào đẩy mạnh chống thất thu, tập trung xử lý nợ đọng thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan... ngay từ đầu năm; hoàn thành việc thông báo nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2016 cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. 
 
Giao dịch tại ngân hàng VIB Chi nhánh Nghệ An
 
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tổ chức phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2016, trong đó có các biện pháp cụ thể về tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tập trung xử lý để giảm nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu hồi nợ cho các đơn vị trực thuộc và cấp dưới. 
 
Đáng lưu ý là bộ đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết của Quốc hội bổ sung miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, tiếp tục hoàn thiện nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân; tiếp tục hoàn thiện dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và chủ động xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. 
 
Bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi tiêu NSNN

Về kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2016, Thứ trưởng Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, ngành sẽ tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hoá trong lĩnh vực thuế, hải quan theo đúng Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về thuế, hải quan; tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NSNN; Phát hành trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao; Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn KBNN địa phương thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN. Đối với công tác huy động vốn cho nền kinh tế, bộ tiếp tục hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định 60/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, việc thực hiện công tác thẩm tra phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2016 cho các bộ, ngành; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về xử lý tài chính, xử lý lao động dôi dư đối với các DNNN. Thực hiện công tác giám sát, xử lý vướng mắc tài chính của các doanh nghiệp... cũng sẽ được chú trọng. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, hoàn chỉnh nghị định về hoạt động kinh doanh casino; trình Thủ tướng Chính phủ hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016 của hai ngân hàng chính sách; tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng, xử lý xe ô tô, xử lý các vướng mắc trong việc thực hiện chính sách tài chính đất đai;... cũng sẽ được đẩy mạnh ngay từ đầu năm cùng với hoạt động rà soát kỹ thuật trong FTA Việt Nam - EU; chuẩn bị cho việc ký kết EVFTA dự kiến vào quý II/2016.

 
Thu nội địa tăng 12,7% so cùng kỳ
Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 139,98 nghìn tỷ đồng, bằng 17,8% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015. Số thu từ dầu thô thực hiện tháng 2 ước đạt 2,7 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 5,77 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6% dự toán, bằng 43,1% so với cùng kỳ năm 2015. Về chi NSNN, luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 185,59 nghìn tỷ đồng, bằng 14,6% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015. 
Sông Hồng