#tham nhũng

409 kết quả

Danh dự

Danh dự

(Baonghean.vn) - Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận xã hội đối với mỗi người dựa trên giá trị tinh thần, đạo đức của người đó; là sự tự ý thức về giá trị của bản thân, sự tôn trọng và gìn giữ giá trị ấy, đặc biệt trong những bối cảnh khó khăn, trước các tình huống thử thách.
Công tác cán bộ: Chuyện lên, xuống

Công tác cán bộ: Chuyện lên, xuống

(Baonghean.vn) - Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy như vậy. Trong tiến trình đổi mới, đội ngũ cán bộ của ta từng bước trưởng thành về nhiều mặt, song chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và còn nhiều hạn chế đáng lo ngại.
Không còn khái niệm 'hạ cánh an toàn'

Không còn khái niệm 'hạ cánh an toàn'

Việc cho thôi chức đối với các cán bộ cấp cao như vừa rồi là bước tiến rất lớn trong công tác cán bộ của Đảng, đảm bảo đúng phương châm “có lên, có xuống, có vào, có ra”. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những cán bộ vướng vào tham nhũng, tiêu cực, không còn khái niệm "hạ cánh an toàn".