Thành phố Vinh chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất vùng Ô3 Quán Bánh

(Baonghean.vn) -Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBND.ĐC ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi đất tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh,  UBND Thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12, diện tích 227,2 m2 tại xóm 1, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Khu vực người dân lấn chiếm để giữ xe máy, xe đạp

UBND Thành phố Vinh đã thông báo cho các hộ đang sử dụng đất trên thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12 thuộc xóm 1, xã Nghi Phú (có danh sách kèm theo) về việc thực hiện cưỡng chế thu hồi đất tại thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12 thuộc xóm 1, xã Nghi Phú.

UBND thành phố Vinh tiếp tục yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12 thuộc xóm 1, xã Nghi Phú tự tháo dỡ, giải phóng các công trình trên thửa đất số 30, tờ bản đồ số 12 thuộc xóm 1, xã Nghi Phú, trả mặt bằng để UBND thành phố Vinh giao đất cho các hộ được giao đất tại khu quy hoạch vùng Ô3 Quán Bánh, xã Nghi Phú.  

Đến 07 giờ 30 phút ngày 06/12/2016, nếu các hộ không tự giải phóng mặt bằng, UBND thành phố Vinh sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

Thành phố giao Đội Quản lý Trật tự Đô thị thành phố Vinh phối hợp với UBND xã Nghi Phú giao thông báo tới các gia đình trước ngày tổ chức cưỡng chế 3 ngày (có ký nhận, trường hợp không nhận thông báo phải lập biên bản).

Trước đó, ngày 17 tháng 10 năm 2016, UBND thành phố Vinh đã thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất gồm 22 thành viên, bao gồm  lãnh đạo thành phố, phòng tài nguyên môi trường, mặt trận tổ quốc, công an thành phố Vinh, phòng quản lý đô thị thành phố Vinh, đội quản lý trật tự thành phố Vinh, UBND xã Nghi Phú....

Được biết các hộ nói trên đang sử dụng đất để kinh doanh nhưng không có giấy tờ trong khi đất đã được giao cho người khác và đã được cấp bìa đỏ.

P.V